ANKETA ZASTUPITELŮ: ALKOHOL NA VEŘEJNOSTI A VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

0

Občané Turnova často v rámci „Setkání se starostou“ požadují přijetí obecně závazné vyhlášky směřující k omezení konzumace alkoholu na veřejném prostranství (např. park u letního kina, náměstí, okolí železničního nádraží, park u Billy, prostor před večerkami). Rovněž město registruje nespokojenost v rámci volného venčení psů v městských parcích, kde by díky vyhlášce došlo ke stanovení pravidel.
Vyhlášky by mimo jiné zvýšily kompetence státní i městské policie. Bude moci dojít k zabavení alkoholu a k dalším postihům. V případě slavností a provozování zahrádek restaurací bude uvedena ve vyhlášce výjimka. Starosta města tuto problematiku předložil na jednání loňského zářijového zastupitelstva města, ale ani pro jednu obecně závaznou vyhlášku nezískal potřebný počet hlasů. Jaký je váš názor na tuto problematiku a jak budete o dané záležitosti rozhodovat?

JIŘÍ KOS, zastupitel za Nezávislý blok
Starosta na zářijovém zastupitelstvu 2018 předložil ke schválení vyhlášku, která by regulovala konzumaci alkoholických nápojů na určitých veřejných místech města. Tehdy bylo 12 zastupitelů pro, pět proti a osm se zdrželo hlasování. Vyhláška tedy nebyla schválena. Já tehdy hlasoval pro přijetí této vyhlášky a budu zase hlasovat pro její přijetí, a to proto, že se mně nelíbí vysedávání některých lidí v parcích či na autobusových zastávkách před nákupními centry a jiných veřejných místech, kde se hromadí po těchto skupinkách mnoho odpadků a neskutečný zápach po vykonání potřeb. Myslím si, že tyto prostory slouží úplně jiným účelům a nikdo z nás není zvědavý na názory a rozumy člověka, který je posilněn alkoholem. Máme přece ve městě restaurace, jejich letní zahrádky jsou k těmto účelům určeny a převážná část slušných lidí je využívá. Obecně závaznou vyhlášku bych naopak ještě rozšířil na terminál u železniční stanice a od velkého mostu podél břehu Jizery na autobusové nádraží, na okolí škol, nemocnice, kulturních památek a především domovů pro seniory. Přece se nám jedná o veřejný pořádek, bezpečnost spoluobčanů, ochranu zdraví a majetku. Tato vyhláška by pomohla zvýšit kompetenci policie a vykázala tyto lidi z těchto prostor.
Co se týká venčení psů, tak si myslím, že převážná část pejskařů jsou slušní lidé a po svém pejskovi si uklidí a chrání ho na vodítku před nenadálým „psím rozhodnutím“, jako je vběhnutí do silnice nebo za jiným zvířetem atd. Bohužel jsou i tací, kteří to slušným lidem kazí, a to pak musí být přijata opět nějaká vyhláška. Dle mého názoru každý zákon, nařízení či vyhláška pramení z lidské hlouposti, ale to je vše jen o diskuzi. Přeji vám všem krásné jarní dny a spoustu slušných lidí kolem sebe.

Mgr. MICHAL LOUKOTA, zastupitel za PROTO
Město má právo na svém území vydávat regulující vyhlášky, v tomto případě o konzumaci alkoholu a volném pobíhání psů na veřejných prostranstvích. Problematika byla projednávána na únorové radě města, názory a argumenty zazněly různé, přesto obě vyhlášky získaly většinovou podporu. O dětských hřištích netřeba vést diskuzi, tam je zákaz alkoholu a volného pohybu psů zcela jasný. V městských parcích je míra omezení k diskuzi. Když si dá v parku někdo dvě piva, rodina si udělá piknik, nikoho tím neobtěžují, nevidím v tom problém. Když je ale někdo tzv. pod vlivem, kdy s ním není rozumná domluva, případně je agresivní nebo ničí majetek, policie má zasáhnout a vyhláška jí bude oporou. V tomto duchu se vyjadřují i zástupci jak státní, tak městské policie. Nikdo nemusí mít strach z represe, pokud nebude zcela namístě.
Stejně tak omezení pejskařů (např. mít psa na vodítku, nevstupovat s ním na dětské hřiště) na některých vybraných místech s velkým pohybem lidí považuji za adekvátní.
Kvituji, že ve vyhlášce nebudou Metelkovy sady, resp. že se jich regulace týkat nebude. Naopak jsem rád, že do vyhlášky přibyla velmi exponovaná místa, jako například náměstí Českého ráje.
Svoboda jedince končí tam, kde zasahuje do práv druhého, a zastupitelé tu jsou od toho, aby hájili zájmy občanů města a nastavovali jasná pravidla. Bez ohledu na vyhlášky to vždy bude o ohleduplnosti a slušnosti nás všech.

Ing. ZBYNĚK MIKLÍK, zastupitel za Českou pirátskou stranu
Vážím si demokracie, ve které máme nyní možnost žít, a to se všemi výhodami, ale i nevýhodami, které s sebou nese, a jsem rád, že žiji v České republice. Z mého pohledu je třeba citlivě vnímat jednotlivé, na první pohled neškodné normy a zákazy a vymezovat se před zbytečnými regulacemi, které nás mají na první pohled chránit. Otázka je totiž: Koho mají chránit, před čím, nebo před kým? Jak říkal můj otec, „nejhorší smrt je z vyděšení”, tak prosím nebuďme vyděšení.
Pamatuji se také, jak jsem s mírným překvapením četl před lety článek o zákazu pití alkoholu na veřejných místech ve městech vyspělých demokratických států a já si tehdy říkal, jak tam postupně došli k tomu, že musí obyvatelé měst v parku nebo na náměstí maskovat plechovku s pivem do jiných obalů, aby neriskovali pokutu. Co je vedlo k takovým vyhláškám? Pravda, nejsou to města počtem obyvatel srovnatelná s Turnovem, takže i v ČR jsou města, která regulují konzumaci alkoholu mimo restaurační zahrádky a snaží se tak mimo jiné podpořit místní podnikatele. V případě hlavního města, kde je zahrádka na každém kroku a hloučky podnapilých turistů „občůrávají“ domy, tomu problému rozumím, ale v Turnově, kde je na náměstí otevřena jedna zahrádka (aktuálně žádná), to nechápu.
Na dětském hřišti, autobusové zastávce, u školy nebo školky, před nemocnicí nemá nikdo s alkoholem co pohledávat. Takovou variantu bych uvítal a podporoval.
S obecným zákazem konzumace alkoholu v parcích a na náměstí mám problém a takovou variantu nepodpořím.
Ještě zmíním jeden příklad. Je takový hezký květnový den, procházím přes náměstí a tam na lavičce sedí čtyři turisté s batohy a každý má plechovku piva v ruce. V klidu si povídají, zřejmě obdivují naše náměstí a chystají se vyrazit na výlet. Za půl hodiny jdu zpět a vidím, jak se zvedají, plechovky hází do koše a jdou dál. No a teď co kdyby platila ona vyhláška? Tak nám to vadí? Nebo nevadí? Nevadí, ale jen v tomto případě?
Snaha vytlačit touto vyhláškou bezdomovce „někam jinam”, abychom se na ně nemuseli dívat, je pro mě také drbání se pravou rukou za levým uchem. Máme přestupkový zákon, vyhlášku, která řeší rušení nočního klidu a problémy a hlavně příčiny bezdomovectví, to neřeší vůbec, tak proč potřebujeme takovou vyhlášku? Chceme mít v rukou „dvojí metr”?
Co se týká vyhlášky omezující pohyb psů „na volno” v parcích. Zajímalo by mě, kde by poté pejskaři venčili psa. V lese to zakazuje zákon o myslivosti. Jednoduše řečeno, není v lese povoleno v okolí 200 metrů od obydlí pustit psa „na volno”, takže abychom nedopadli tak, že budeme určovat, na které louce a v kterém parku má mít pes náhubek a vodítko a kde ne. To bych opravdu nechtěl, protože by se v tom nikdo nevyznal. Opět chápu, že je to problém například hlavního města, kde bylo v roce 2016 evidováno 100 tisíc psů, takže na počet parků je to ohromné číslo. Potřeba regulovat pohyb psů v parcích vyhláškou je potom logická, ale v Turnově v tom nevidím smysl.
Co mně vadí, je neukázněnost některých pejskařů, kteří neřeší exkrementy svých mazlíčků, což ale tato vyhláška nevyřeší. Osobně nevidím pro obyvatele Turnova nějaký přínos této vyhlášky, a proto ji nepodpořím.

MUDr. ROSTISLAV POLÁŠEK, zastupitel za ODS
Jako u každé regulace, i při řešení této problematiky je ďábel skryt v detailu. Je důležitější, jak je takové omezení v praxi uplatňováno, než zda a v jaké podobě je přijato. Souhlasím, že by bylo vhodné, aby měla především městská policie nástroje, jak usměrnit osoby, u kterých konzumace alkoholu vede ke ztrátě sebekontroly. Pokud se tak děje na veřejném prostranství, např. v parku nebo u terminálů veřejné dopravy, a rozjaření konzumenti ruší okolí hlukem, znečišťují veřejné prostory či obtěžují občany města, nevhodně pokřikují na ženy, bylo by dobré, aby mohla městská policie zasáhnout. Na druhou stranu bych byl nerad, aby horlivý strážník uplatňoval striktně literu zákona při každé konzumaci alkoholu. Dovedu si představit mladý pár, rodinu či přátele, kteří si za krásného počasí rozloží svůj piknikový košík v městském parku, a k takové venkovní hostině bych určitě doporučoval láhev dobrého vína, nepohrdnul bych ani plechovkou piva. Samozřejmě bych od takové společnosti také očekával, že jiné návštěvníky parku nebude rušit a dokonale po sobě uklidí.
To samé platí o stanovování pravidel pro pohyb psů v parcích. Městská policie by měla mít nástroj proti bezohlednému majiteli velkého silného psa, který jej nechá volně pobíhat např. v přítomnosti dětí nebo omezeně pohyblivých seniorů, a začasté jej nemá ani řádně vycvičeného. Na druhou stranu bych nechtěl, aby majitel vycvičeného neagresivního psa nemohl ve „venčicích hodinách“ – ráno a vpodvečer – nechat svého psa pod kontrolou vyběhat, např. s míčem. Myslím, že vyhláška úplně striktně zakazující pohyb psa bez vodítka patří spíše do velkoměsta.
Jsem tedy připraven hlasovat pro vyhlášky omezující konzumaci alkoholu ve vybraných venkovních veřejných prostorech i volný pohyb psů, budou-li rozumně formulovány. Pokud budou městskou policií uplatňovány chytře, s rozvahou, mohou být pro město přínosem. Pokud by byly uplatňovány hloupě, byrokraticky, šikanózně, pak bych byl ochoten hlasovat pro jejich zrušení.

(TvA ve spolupráci s městem Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.