A ŘEKLI SI „A DOST…“ ANEB NOVÁ KAMPAŇ PROTI NEGATIVNÍM JEVŮM VE SPOLEČNOSTI

0

Možná to spustil koronavirus a s ním spojená omezení, možná je to vývojem ve společnosti. V každém případě nelze přehlédnout mezi dětmi sklony k agresi a šikaně, a to nejen fyzické, ale také na sociálních sítích. Zejména mladší děti si neumí od používání moderní techniky udělat patřičný odstup a pak se stávají snadno zranitelnými. „Oběťmi jsou potom rodiče. Oni často ani netuší, co jejich děti ve volném čase dělají, jaká rizika jsou kolem nich – nejen sociální sítě, ale často i dostupnost návykových látek. Rodiče jsou dnes zahlceni vlastními problémy a starostmi, často i existenčními. Vnímají ještě tak studijní úspěchy a neúspěchy, ale to je většinou všechno. Tyhle průvodní jevy pak v konečném součtu vedou k negativním trendům v současné mladé generaci,“ říká turnovská místostarostka Petra Houšková k nové kampani nazvané „A dost…“ Kampaň se ale netýká jen dětí, chce oslovit i dospělé a zvlášť také seniory.

Cíl je poměrně jednoduchý, cesta bude trnitá. Od dubna probíhají ve školách besedy o prevenci rizikového chování pro děti, učitele i rodiče. Hlavní koordinátor kampaně, strážník městské policie a preventista Vladimír Hladík, posluchače provází všemi možnými úskalími dneška, protože ani dospělým se nevyhýbá kyberšikana a jsme svědky nového trendu trestných činů páchaných na internetu. „Společnost se proměňuje, mnohdy tu změnu kolem sebe ani nevnímáme a pak se divíme. Proto chceme, aby bylo o této kampani hodně slyšet,“ doplňuje Houšková. Kampaň města Turnova pro rok 2023, zaměřená na aktuální témata závislostí a psychického zdraví, se zrodila ve spolupráci výboru pro rodinnou politiku, odboru školství, kultury a sportu, odboru sociálních věcí MěÚ, městské policie a dalších turnovských organizací, základních a středních škol a Parlamentu mládeže města Turnova.
Co je důležité zmínit, je skutečnost, že v Turnově již funguje kancelář prevence v prostorách městské policie v Nové radnici ve Skálově ulici (kontaktní telefon 728 607 902, e-mail: v.hladik@mp.turnov.cz, FB: Prevence kriminality Turnov).

„Je to takové nové záchytné místo, mohou ho využívat děti i dospělí, přijít se poradit, upozornit na věci, které řeší. K dispozici jsou odborníci, kliničtí psychologové, kteří mohou pomáhat ve složitějších případech. Ve Fokusu bude připravena nová volnočasová aktivita pro děti a dospělé v duševní nepohodě, v plánu toho máme poměrně dost, chceme nepříznivý vývoj ve společnosti změnit,“ dodává Petra Houšková.

Pozvánka na jednu z prvních akcí pro širokou veřejnost:

HRAVĚ JAK ŽÍT ZDRAVĚ
Město Turnov ve spolupráci s Libereckým krajem zve na akci Hravě jak žít zdravě. Koná se v pátek 19. května od 16.00 do 19.00 hodin v Polyfunkčním komunitním centru ve Skálově ulici a v jeho okolí. Připraveno je zdravé občerstvení, k dobré pohodě bude hrát Duo BigBand, vstup je volný.
V prostoru budou umístěny stánky Katedry tělesné výchovy a sportu FP TU v Liberci, Fokusu Turnov, Červeného kříže, Vzdělávacího centra Turnov, Střední zdravotnické školy Turnov, Státního zdravotního ústavu Praha, pracoviště Liberec, k vidění budou panely Ligy proti rakovině.
Zájemci budou moci podstoupit třeba měření klidové srdeční frekvence a dozví se spoustu informací důležitých pro své zdraví. A to zdraví nejen fyzické, ale i duševní. K dispozici budou též informace o prevenci rakoviny prsou a varlat s praktickými ukázkami a možnost nácviku samovyšetření na 3D modelech. Příchozí uvidí práci záchranářů, dozví se více o prevenci zubního kazu a co je dobré dělat pro zachování duševního zdraví.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.