ZVYŠOVALI JSME KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

0

Celkem 16 základních škol regionu Turnovska se podílelo na projektu „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“, jehož nositelem bylo město Turnov a jehož aktivity probíhaly na školách ve školním roce 2014/2015. Nutno poznamenat, že uvedený projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. „Projekt byl koncipován jako pomoc nejenom žákům s výukovými či vzdělávacími problémy, ale také pedagogům a školám samotným,“ popsala hlavní podpořené skupiny Lenka Krupařová. Ještě o prázdninách 2014 bylo ve školách třídními učiteli a výchovnými poradci vytipováno 286 žáků (z každého ročníku nejméně dva), kterým byla v průběhu školního roku nabídnuta pomoc psychologa, speciálního pedagoga, případně logopeda.

Na základě jejich doporučení probíhaly pravidelné konzultace s lektory (pedagogy). Celkově v projektu působilo 108 lektorů. „Oceňuji, že v mnoha případech se zlepšil vztah učitel a žák,“ řekla Hana Brichová, koordinátorka projektu v ZŠ Turnov, 28. října. „Myslím si, že tento bližší vztah k pedagogovi, který žákovi věnoval svůj čas, zvýšil dětem sebevědomí a také motivaci k učení.“

Důležitou součástí projektu byly také semináře a setkání pedagogů, konané především v turnovském Vzdělávacím centru, o. p. s. Zájemci z řad pedagogů se účastnili například akreditovaných kurzů „Logopedický asistent“ či „Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení“, velkým přínosem byly také například kurzy „Komunikace s žáky v krizových situacích“, „Zkušenosti pedagogicko-psychologické poradny“ či „Práce s žáky ADHD“ a další. Potěšující byl zájem o výměnu zkušeností pedagogů 1. stupně všech zapojených škol, které se zúčastnilo přes 20 zájemců.

Školy získaly pro své žáky tablety, ale také hry, pomůcky a publikace v hodnotě více než 1,7 milionu Kč.
Důležitým dokumentem, který vznikl ze SWOT analýz jednotlivých škol, je „Strategie základního vzdělávání ORP Turnov“, která je k dispozici na stránkách projektu www.skolniuspesnost.cz.

Projekt „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ výrazně přispěl svými aktivitami k síťování škol na Turnovsku a dle reakcí zúčastněných lektorů i ke zlepšení úrovně vzdělávání ve školách. „Škoda, že projekt trval pouze rok, byl by prospěšný i nadále,“ dodal na závěr Michal Loukota, ředitel ZŠ Turnov, Skálova ulice.
Jana Pekařová, pekarova@skolniuspesnost.cz

201506231551_oso_48_015_vct

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.