VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s., PŘEDSTAVUJE JEDEN ZE SVÝCH PROJEKTŮ PRO ŠKOLY

0

Projekt nazvaný „Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky“ byl zahájen již v říjnu 2008, partnery projektu jsou základní a střední školy v Turnově. Jedná se o tříletý projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, jehož cílem je rozvoj psychologického poradenství na školách a rozšíření nabídky vzdělávání pro nadané žáky. Projekt zahrnuje řadu aktivit pro žáky a učitele základních i středních škol v Turnově, resp. v Libereckém kraji. Všechny aktivity jsou pro žáky i učitele zdarma.

O jaké aktivity jde?

Kurz programování Imagine Logo pro nadané žáky

Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo kurz 12 vybraných žáků 5. a 6. tříd turnovských škol (včetně gymnázia), ve školním roce 2009/2010 pak 9 žáků 8. a 9. tříd. Lektor kurzu Mgr. Tomáš Novotný připravil výuku nejenom v programovacím prostředí Imagine Logo, ale také na interaktivní tabuli. V dalším školním roce počítáme s otevřením kurzu pro nové žáky, budeme přijímat žáky 6. a 7. tříd. Hlásit se je možné do 10. září 2010.

 

Angličtina pro žáky se specifickými poruchami učení

Tato angličtina probíhala na všech základních školách jednou týdně a poběží i v následujícím školním roce. Lektorka Mgr. Andrea Pozdníčková při výuce pracuje netradičně, využívá multisenzoriální přístup, který propojuje sluch, zrak a hmat. Snaží se, aby učení bylo ze strany žáka co nejvíce aktivní. Jedná se o doplnění běžné výuky a přijímáni jsou žáci se specifickými vzdělávacími potřebami na základě doporučení výchovných poradců jednotlivých základních škol.

 

Působení psychologa na školách

Do dubna 2010 působil na školách v Turnově psycholog Mgr. Hynek Šála. V současnosti práci psychologa v projektu převzala Mgr. Katarzyna Jedzoková. Provádí konzultace ve školách, žákům i učitelům je k dispozici také vždy ve středu odpoledne ve Vzdělávacím centru Turnov. Psycholožku je možné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, případně prostřednictvím výchovného poradce konkrétní školy. Na webových stránkách projektu je možné rovněž využít internetovou poradnu. Psychologické poradenství bude, stejně jako ostatní aktivity, fungovat i v následujícím školním roce.

 

Klub anglického jazyka pro nadané žáky

Klub anglického jazyka je určen pro nadané žáky základních i středních škol, kteří mají o anglický jazyk hlubší zájem. Žáci jsou vybíráni ve spolupráci s třídními učiteli a angličtináři. Klub vede rodilý mluvčí Nick Careswell, ve výuce využívá neformální metody: interaktivní tabuli, autentické nahrávky, filmy, hraní rolí… Klub nabízí i možnost půjčování literatury v anglickém jazyce. V rámci Klubu anglického jazyka proběhlo také několik speciálních setkání, ve kterých  žáci diskutovali se zajímavými lidmi. V prvním pololetí nového školního roku bude probíhat Klub Aj pro žáky středních škol, ve druhém pololetí pak pro žáky základních škol.

 

Semináře pro pedagogy

V uplynulých dvou letech proběhlo několik seminářů pro pedagogy. O přístupu k nadaným žákům přednášela PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. z Centra nadání. Uskutečnily se rovněž semináře „Metody poznávání osobnosti“ a „Jednání s agresivními žáky“, lektorkou byla Mgr. Hana Drahoňovská. PhDr. Zdenka Bártová přednášela o prevenci syndromu vyhoření. V následujícím školním roce chystáme další seminář zaměřený na práci s nadanými žáky a posledním seminářem v rámci projektu bude „Zvyšování stresové tolerance“ s klinickým psychologem a psychoterapeutem Petrem Moosem. Kurzy jsou otevřené nejen pedagogům na Turnovsku, ale i učitelům ze širšího okolí.

 

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s., konkrétně na www.vctu.cz/psycholog

201006091627_oso_058_010_vct

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.