VALNÁ HROMADA TJ TURNOV

0

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Turnov se konala ve středu 13. března ve Sportbaru haly ve Skálově ulici za účasti zhruba 75 delegátů, oceněných sportovců a hostů – dostavil se mj. Karel Štrincl za AŠSK a Milan Hejduk za Sokol Turnov a oba v projevech ocenili vzájemnou spolupráci s TJ Turnov.

Valná hromada byla nevolební a proběhla v klidné atmosféře. Zprávu o činnosti přednesl předseda TJ Turnov Tomáš Mareš, ocenil množství dobrých sportovních výkonů a hlavně práci všech trenérů mládeže. Počet registrovaných členů TJ se za posledních 10 let více než zdvojnásobil na současných 1 735 ve 20 oddílech, potěšitelný je nárůst zejména u mládeže. Další pozitivní zprávou je u více oddílů zlepšování výkonnosti a úrovně soutěží, za které se sportovci TJ Turnov nemusí rozhodně stydět. V soutěžích v sezoně 2018/19 je přihlášeno zhruba 40 družstev, nejpočetnějším oddílem s nejvíce družstvy je florbal (přes 400 členů). Mareš negativně komentoval narůstající byrokracii, neřešení systémových věcí ve sportu na úrovni státu i města a zmenšující se vliv sportovní komise i výboru pro sport na rozhodování zastupitelstva města.

Zprávu o hospodaření přednesl vedoucí TJ Turnov Filip Stárek. Konstatoval, že TJ hospodařila vyrovnaně co se týká zůstatku na provozním účtu, nicméně systémově se nikdo dlouhodobě nezabývá kompenzací odpisů majetku sportovních organizací, u TJ Turnov dělají zhruba 3,5 mil. Kč ročně a je to dlouholetý zásadní problém. Za alarmující označil, že sportovní investice úplně vypadly z investičních priorit města a příspěvek na větší opravy z rozpočtu sportovní komise je nedostatečný. Další negativum je potřetí za sebou menší dotační příspěvek z rozpočtu města na provoz a činnost TJ Turnov při zvyšujících se nákladech a počtu členů a další nesystémové i systémové změny v rozdělování dotace sportovní komisí. Udržet provoz TJ se podařilo jen díky větší dotaci z MŠMT a většími příjmy TJ (pronájmy, reklama, Sportcentrum ad.)

Projekt nafukovací haly v Daliměřicích

Slušně se daří zabezpečit z dotačních zdrojů sportovní činnost dětí a mládeže. Makroekonomické tendence nejsou příliš dobré, systémová podpora od státu, Libereckého kraje, města i sportovních svazů je pořád nedostatečná a systémově nepropojená a zvyšující se náklady na provoz, činnost i na odpisy majetku nejsou kompenzovány.
Vedoucí TJ se dále zmínil o prioritním projektu TJ, který je v běhu, a to je projekt nafukovací haly a zázemí v Daliměřicích. Je podána žádost o dotaci MŠMT ve výši 18 mil. Kč a probíhá stavební řízení. Pokud by se vše podařilo, na dlouhá léta by se vyřešil pro Turnov nedostatek krytých prostor pro trénování mládeže. TJ investovala z vlastních prostředků 300 tis. Kč do projektu. Zatímco se podařilo získat významnou podporu sportovních svazů i odborných komisí (výbor pro sport a sportovní komise), celý projekt se potýká od začátku s negativním postojem vedení města, zejména starosty a jím vedené komise pro rozvoj města. Pro TJ bez alternativního řešení těžko pochopitelné.

Výbor TJ ocenil celkem 35 sportovců a družstev všech kategorií bez určení pořadí. Celkový přehled činnosti oddílů a provozu TJ Turnov dává jako každoročně Ročenka TJ Turnov 2018, která je k dispozici i v elektronické podobě na stránkách TJ Turnov.

Valná hromada odsouhlasila trojnásobné zvýšení členských příspěvků TJ Turnov (opatření na kompenzaci zvyšujících se nákladů), přílohu hospodářské směrnice a záměr převést správcovství turistické chaty TJ Turnov na oddíl OB TJ Turnov. Město Turnov v posledních letech vyňalo chatu ze všech dotací a ta potřebuje nový impulz a vizi.

(Zdroj: TZ TJ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.