DĚNÍ KOLEM SYNAGOGY OSLOVUJE TURNOVSKO

0

Hned dva příspěvky na téma Židé a turnovská synagoga se sešly v redakci TvA. Správkyně synagogy Terezie Dubinová se snaží školním dětem, resp. studentům středních škol a veřejnosti poutavou a smysluplnou formou přiblížit úděl našich bývalých spoluobčanů, kteří byli tolik postiženi v průběhu nacistické okupace a mnohdy i dlouho po ní. První příspěvek je ze Základní školy v Žižkově ulici, kde paní Dubinová dětem zajímavou formou přiblížila osudy židovského národa, druhý příspěvek na téma perzekuce Židů za minulého režimu napsala sama…

n201002012052_oso_013_010_dubinovaVZPOMÍNKA NA TY, KTEŘÍ SE DOMŮ NEVRÁTILI
Tak jsme nazvali odpoledne s paní Terezií Dubinovou, správkyní turnovské synagogy. Přišla do naší školní knihovny v pondělí 25. ledna se svitkem Tory a žáci si vybrali naše židovské spoluobčany, kteří nepřežili smutné události druhé světové války, a vepsali jejich jména na svitek. Myslíme si, že tato činnost přispěla k hlubšímu vnímání celé problematiky holocaustu a přinesla dětem výrazný smyslový zážitek. Velice oceňujeme nápad paní Dubinové, jenž vydá za mnohé dlouhé přednášky, které jsou mnohdy pro děti náročné.

Terezie Dubinová napsala do školní kroniky: „Ať se nikdy nedožijeme doby, kdy by člověk byl znovu jen číslem.“

Věra Franců, Pavlína Horníková, učitelka dějepisu a knihovnice, Základní škola v Žižkově ulici v Turnově

www.zsturnov.cz

 

PŘEDNÁŠKA O PERZEKUCI ŽIDŮ KOMUNISTICKÝM REŽIMEM

V neděli 31. ledna navštívil Turnov historik a právník JUDr. Mgr. Ondřej Koutek, PhD., aby zde přednesl přednášku „Perzekuce židovského obyvatelstva v Československu Státní bezpečností“. Přednášku společně pořádaly Synagoga Turnov a Městská knihovna Antonína Marka u příležitosti lednového programu Židé a totalita.

Bez nadsázky lze říci, že šlo o špičkovou profesionální přednášku vynikajícího odborníka, podanou nicméně srozumitelně a poutavě. Hluboká znalost problematiky, studium archivních materiálů, se kterými se běžně občan nesetká, i schopnost zařadit téma do historických, sociálních, politických a geografických souvislostí, dokázala na dvě hodiny posluchače zcela pohltit.

Výklad začal popisem výbuchu antisemitismu při nechvalně známých procesech 50. let, kdy byl u mnoha odsouzených zdůrazňován jejich židovský původ. Ten se v komunismu stal předpokladem pro „sionismus“, „oportunismus“, „kosmopolitismus“ a jiná osočení komunistického newspeaku. Osoby fakticky či domněle židovského původu byly Státní bezpečností registrovány, sledovány, byla kontrolována jejich zahraniční korespondence a veškeré kontakty, byl jim znemožňován přístup na určitá pracovní místa. Podrobně byla sledována činnost americké dobročinné organizace Joint Distribution Comittee, která českým Židům, často přeživším holocaustu s podlomeným zdravím, zprostředkovávala finanční výpomoc. Pražské jaro 1968 bylo označeno za „židovské spiknutí“, různé obstrukce ztěžovaly náboženský život židovských obcí, zestátněnému Židovskému muzeu byla znemožňována badatelská činnost (a ukradeny četné exponáty, jak v Turnově dobře víme), byli sledováni turisté domněle židovského původu.

Vztahy se židovským státem Izrael byly roku 1968 přerušeny, izraelská ambasáda v Praze byla uzavřena. Není bez zajímavosti, že seznamy občanů židovského původu převzala Státní bezpečnost od nechvalně proslulých bezpečnostních složek Třetí říše. Kromě paranoidního skutečného či ideologického přesvědčení, že Židé jsou potenciální nepřátelé a špioni, stála za úsilím Státní bezpečnosti snaha komunistického režimu vymazat památku na židovské osídlení v Čechách a na Moravě, což opět můžeme doložit místní snahou o zničení židovského hřbitova. Lze říci, že listopad 1989 přišel pro židovskou komunitu v Čechách „za pět minut dvanáct“.

Přednášky z československé moderní historie nám ukazují, jak hluboké jsou rány uštědřené demokratickému myšlení a zřízení v naší zemi. Je dobré si připomínat, že ač naše současná demokratická společnost jistě není dokonalá, neboť je lidská, je zřízením, které umožňuje chránit občany bez ohledu na náboženské vyznání či etnický původ a vnímá je jako rovné před zákonem. Všem, kdo s nostalgií vzpomínají na doby minulé, doporučuji pustit se iluzí, neobelhávat se a vážit si nesamozřejmého daru, kterého již dvacet let užíváme: SVOBODY!

Terezie Dubinová

terezie.dubinova@tiscali.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.