ZIMNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

0

Turnov se v letošním roce ocitl pod bílou sněhovou pokrývkou. Zasněžené město tak vybízí k vytvoření zajímavých fotografií. Město Turnov vyhlašuje veřejnou fotografickou soutěž k zachycení zimní atmosféry města. Soutěž je otevřená pro každého příležitostného fotografa, fotoamatéra i profesionála, a to ve dvou kategoriích. Fotografovat můžete krajinu, osoby či zvířata při zimních radovánkách, zkrátka vše, co souvisí se zimním Turnovem. Kreativitě se meze nekladou.

Kategorie:
* Děti a mládež do 18 let
* Dospělí

Pravidla soutěže:
* Každý fotograf může zaslat do soutěže jeden snímek.
* Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě ve formátu jpg.
* Přihlášený soutěžní snímek musí být výhradně autorský a bude označen názvem.
* Snímek musí být pořízen na území města Turnova.
* Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s tématem „Zimní Turnov“, nebudou u nich uvedeny požadované údaje, nebo fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním nebo jinak pohoršujícím popiskem.
* Každý soutěžící musí uvést své jméno, příjmení, věk (rok narození) a adresu.
* Termín uzávěrky soutěže je 10. února 2017.
* Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi výhradní licenci k užití fotografií za účelem propagace města Turnova, a to ke všem známým způsobům užití. Licence k užití fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně. Organizátor není povinen licenci využít.
* Snímky budou zaslány elektronickou poštou s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ – ZIMA.
* Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v e-mailu za účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách.

Své snímky se zimní tematikou zasílejte nejpozději do 10. února 2017 na e-mailovou adresu: a.supikova@mu.turnov.cz.

Po uzávěrce soutěže vybere porota složená ze zástupců města Turnova a pozvaných odborníků vítězné snímky, které budou odměněny věcnými dary. Fotografie budou také zveřejněny na webových a facebookových stránkách města a v dalších médiích.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.