ZAČALA DLOUHO OČEKÁVANÁ STAVBA GREENWAY JIZERA

0

V loňském roce byla zahájena vlastní realizace projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný. Byla podepsána smlouva s poskytovatelem dotace a vybranou stavební firmou (SDS EXMOST s.r.o.) a zajištěno bylo financování prostřednictvím revolvingového úvěru (ČSOB). „Na počátku roku 2012 bylo předáno staveniště na všech etapách a zahájeny byly přípravné práce, které spočívaly především v kácení stromů a křovin v koridoru budoucí stezky. Co je však nejdůležitější, v březnu byly zahájeny vlastní stavební práce v úseku Líšný – Malá Skála, kde bude na levém břehu řeky zbudován úsek stezky v délce zhruba 1,4 kilometru,“ uvedl Jiří Lukeš, ředitel Sdružení Český ráj, které je investorem stavby cyklostezky.

Ve zmíněném úseku půjde o zpevněnou stezku pro cyklisty a pěší s nezpevněným povrchem o maximální šíři asi 2-2,5 metru. Výjimkou je krátký asfaltový úsek na straně Líšného ve stoupání k obecnímu úřadu. Stezka bude dokončena v květnu, aby od června mohla po slavnostním otevření sloužit uživatelům. Přesný termín slavnostního otevření bude upřesněn dle průběhu stavebních prací (předběžně poslední květnový den).

„V květnu bude zahájena výstavba v úseku Rakousy – Loužek, včetně úpravy pěší lávky na železničním viaduktu. Tento úsek by měl být dokončen v srpnu, resp. v září 2012. Výstavba nejnáročnějšího úseku Rakousy – Malá Skála s dvěma mosty přes řeku začne v srpnu 2012 s dokončením v dubnu, resp. květnu 2013 před letní turistickou sezonou,“ přiblížil Lukeš.

n201204101457_tz_04_012_greenwayV  každém úseku budoucí stezky bude rozmístěn informační systém a mobiliář. Na několika místech stezky budou k dispozici stoly s lavicemi, samostatné lavičky i stojany na kola. Stezka bude sloužit cyklistům a pěším. Většina nově budovaných úseků bude mít prašný povrch, nebude tedy vhodná pro kolečkové brusle či lyže. Toto mj. vychází z podmínek Správy CHKO v rámci územního a stavebního řízení. Vzhledem na neuznatelnost souvisejících nákladů nemohou být v rámci projektu opraveny stávající místní komunikace na trase Turnov – Líšný.
 
Kromě stavebních prací bude v létě zahájena také tvorba souvisejícího turistického produktu (propagační leták, tip na výlet, prezentace na webu, informační panely). Konec realizace projektu je naplánován na září 2013 s finančním ukončením (proplacení dotace) do konce roku 2013.

„Partnery, kteří se podílejí na spolufinancování projektu, jsou město Turnov a obce Rakousy, Malá Skála a Líšný. Neměli bychom opomenout ani práci na jiných úsecích, především souběžně budovaný úsek v Semilech s novou lávkou přes Jizeru. Tento úsek mezi okresním archivem a sídlem hasičského záchranného sboru by měl být dokončen letos na podzim,“ uzavřel Lukeš.

Náklady na realizaci projektu výstavby stezky mezi Líšným a Turnovem jsou na základě výběrových řízení a souvisejících změn rozpočtu sníženy na 33,4 mil. Kč. Nejvyšší položku představují náklady na stavební práce ve výši 27,5 mil. Kč (vč. DPH). Mezi uznatelné náklady patří například inženýrská činnost, vybavení stezky (mobiliář, informační systém a dopravní značení), publicita a propagace. K tomu je nutné počítat s dalšími náklady neuznatelnými (například zajištění úvěru a splátky úroků, mzdové výdaje nebo případné vícenáklady).

(Zdroj: TZ Sdružení Český ráj)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.