DOPRAVA, DOPRAVA (NE DOLEVA)

0

V poslední době jsme svědky rozjitřené atmosféry kolem tzv. odlehčovací komunikace, resp. skutečnosti, jestli záměr její výstavby měli či neměli zastupitelé schválit, nebo jestli se ještě k tomu vrátí na svém příštím zasedání. To ale není námětem tohoto zamyšlení o turnovské dopravě. Ani výstavba odlehčovací komunikace, ani obchvat na Semily přes Valdštejnsko a konečně ani R35 nejsou totiž „na pořadu dne“. Jejich případná realizace, dojde-li na ni vůbec někdy, to je nejméně desetiletí a víc. A my bychom měli turnovské dopravě umět pomoci už nyní. Jsou části města, které jsou dopravně extrémně přetížené už dnes, natož zítra. Jde mnohdy o drobnosti, které vzhledem k tomu, že dotační tituly vysychají, by šlo zvládnout i z rozpočtu města. Efekt pro život jeho obyvatel by byl okamžitý. Jenže to málokoho zajímá, zajímavější je přít se o velké stavby. Pravda – malá řešení nejsou ani mediálně zajímavá…

Zásadně snížit individuální automobilovou dopravu ve městě by pomohl propracovaný systém městské hromadné veřejné dopravy. K dílčím změnám v souvislosti s otevřením terminálu vloni na podzim došlo, o větší koncepci se ale mluvit nedá. Školní autobusy se osvědčily, nicméně město pokus na páteřní lince z Ohrazenic, kterou jezdí do škol v centru nejvíc dětí, přehodnocuje na základě stížností rodičů žáků ze ZŠ v ulici 28. října. Autobusy ke školám budou jezdit i od září, půjde ale asi jen o některé příměstské linky.

Náměty na zlepšení individuální automobilové dopravy tu jsou. Oč obecně jde? O něco podobného se pokoušíme v oblasti turistického ruchu. Také zde je snaha návštěvníky více rozprostřít po celém Českém ráji a odlehčit exponovaným místům. I v Turnově v dopravě můžeme postupovat podle stejného principu, místní si zkratky rychle najdou. Některé myšlenky již na tomto webu od různých autorů zazněly.

Zde je pokus o jejich rekapitulaci:

1. Rozšíření Koškovy ulice s napojením kolem Kamaxu do Přepeřské ulice. Tuto spojku již dnes někteří řidiči při zácpě v Nádražní ulici používají.
2. Rozšíření mostu z Trávnic na Luka k autobusovému nádraží a totéž na konci Trávnic za elektrárnou.
3. Zprůjezdnit spojku mezi Studentskou a Alešovou ulicí pro osobní vozidla.
4. Umožnit alespoň nájezd na průtah směrem na Jičín od železniční zastávky Svobodovou ulicí.
5. Napojit Nádražní ulici na průtah i ve směru do města. Nejlépe u autosalonu Ford, aby sloužila i obyvatelům okolních obcí a ti zbytečně nemuseli zajíždět do Nádražní ulice.
6. Zajíždění do ohrazenické průmyslové zóny (Krajská správa silnic a Grupo Antolin). Zamezit kamionům ve směru od Liberce a Prahy (Mladé Boleslavi) sjezd Nádražní ulicí a ve firmách domluvit zásobování přes kruhový objezd u Ontexu, kde se kamiony otočí (časově to v porovnání s komplikovaným průjezdem Nádražní a Fučíkovy ulice vyjde nastejno).
7. Podstatně snížit hluk v Palackého ulici a na náměstí položením asfaltového povrchu.
8. Zobousměrnit Markovu ulici, na toto se více připravit při rekonstrukci ulice 28. října.
9. Řešit otázku snížení počtu přechodů v ulicích Sobotecké, Hluboké a 5. května, resp. řešit přecházení za využití světelné signalizace, či místo tradičních přechodů uplatnit pouze tzv. místo pro přecházení.
10. Pokusit se odlehčit Nádražní ulici, která je mnohdy více přetížená než centrum města. Je tu nápad na souběžnou komunikaci s Nádražní, která by vedla z Palackého ulice do ulice Nad Perchtou – zde buď obnova dřívějšího přejezdu přes koleje se závorami (frekvence železniční dopravy je nyní nižší než před lety), nebo krátký tunel pod vjezdovým zhlavím nádraží, dále pak ulicí U Skladiště do Krátké či k terminálu… A dalo by se uvažovat i o pokračování kolem pošty k viaduktu na Přepeřské ulici.
11. Nákladnějším řešením by bylo propojit Mašov s Nudvojovicemi mostem přes Jizeru (alespoň pro osobní vozidla). Mohla by tu být i lávka pro pěší či cyklisty. A co úprava (rozšíření) stávající spojky z Ohrazenic na Rohozec lesem přes Vesecko?

Tolik k několika nápadům, osobně mně přijdou přínosnější, než se stále přít o stavby komunikací za stamiliony, které problémy současnosti nevyřeší… Jistě, je důležité vědět, kudy jednou v budoucnu zamýšlené komunikace (ne)povedou, nicméně mám pocit, že na obyvatele Turnova dneška se tak trochu zapomíná.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.