GRENWAY JIZERA V ROCE 2016

0

V roce 2013 byla dokončena stavba cyklostezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Rakousy – Malá Skála – Líšný. Slavnostní otevření proběhlo v prosinci 2013, cyklisté a pěší však stezku využívali již od léta tohoto roku. Projekt výstavby stezky Greenway Jizera v úseku Loužek – Líšný byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Konečné náklady na výstavbu nových úseků dosáhly částky 32,57 mil. Kč s dotací ve výši zhruba 90 %. „Od samého počátku je o tuto cyklostezku nebývalý zájem. První monitoring se zde uskutečnil mezi 9. srpnem a 8. zářím 2013 a instalovaný sčítač návštěvníků napočítal téměř dvacet tisíc průjezdů či průchodů. Každým rokem návštěvnost stoupá,“ říká ředitel Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký. Právě Sdružení bylo investorem této části cyklostezky.

n201604162042_tz_05_016_gwZáměr výstavby cyklostezky podél Jizery je starý více než dvě desetiletí. První větší konkrétní rozměr získal v roce 2007, kdy proběhly cyklojízdy podél břehů řeky od Lázní Toušeň po pramen v Jizerských horách. Na půli cesty se tehdy ve Svijanech setkali hejtmané Libereckého a Středočeského kraje Petr Skokan a Petr Bendl, kteří zde podepsali memorandum o spolupráci na výstavbě cyklostezky. To podpořili i starostové přilehlých obcí, do realizace projektu se zapojila také obecně prospěšná společnost Partnerství.
„Nový úsek mezi Loužkem, resp. Turnovem a Líšným je dosud nejhmatatelnějším výsledkem spolupráce. Na něm je možné si ověřit prospěšnost takové stavby celému regionu. To mj. vidíme na množství doprovodných služeb, které spontánně na tomto úseku vznikají. Stezka Greenway Jizera představuje jeden z ukázkových modelů rozvoje cestovního ruchu,“ doplňuje Hozdecký.

Práce na dalších úsecích bohužel neprobíhají podle původního plánu, dílčí studie nicméně vznikly v dolní části toku řeky, krátký úsek nové cyklostezky byl nedávno otevřen v Semilech. V okolí Mladé Boleslavi jsou některé úseky v režimu územního rozhodnutí. „Středočeský kraj je v tomto směru poměrně aktivní, mají vyhledávací studie a připravují projektové dokumentace,“ říká ředitel Sdružení Český ráj.

V našem regionu se intenzivně jedná o pokračování cyklostezky z Turnova do Svijan. Diskutuje se o smlouvě o vzájemné spolupráci všech obcí na trase (Turnov, Modřišice, Přepeře, Příšovice, Svijany). Po vyjasnění sporných bodů ji schválí jednotlivé obce ve svých zastupitelstvech a poté bude smlouva podepsána. Turnovští zastupitelé na svém únorovém zasedání podpořili návrh podání žádosti do dotačních programů Libereckého kraje na projekt pokračování cyklostezky Greenway Jizera právě v tomto úseku.

„Trasa vychází z vyhledávací studie z roku 2005 a je upravena na základě dohody zástupců zainteresovaných obcí. Ve fázi projektové přípravy bude celá trasa rozdělena na jednotlivé úseky, aby podle stupně připravenosti jednotlivých obcí mohla být v budoucnu plánovaná i samotná stavba,“ uvádí Martin Féna z odboru správy majetku turnovské radnice, která projekt připravuje. Odhadované náklady na projektovou dokumentaci jsou 950 tis. Kč bez DPH. Dokumentace by mohla být k dispozici na konci příštího roku.

Trasa cyklostezky mezi Turnovem a Svijany je navržena ve dvou variantách. Ta preferovaná vede od železniční zastávky Turnov-město ke hrázi u Libuňky, resp. Jizery. Po hrázi se cyklisté dostanou do Přepeř k jezu. Odtud je tato trasa vedena po silnici do Příšovic, kde na okraji obce odbočí na polní cestu k Písečákům a odtud trasa Jizeru kopíruje až do Svijan.
Alternativní varianta vede od železniční zastávky přes železniční most do Nudvojovic a dále do Přepeř, kde po stávajícím mostě překoná Jizeru. Dále vede po komunikaci do Všeně-Mokrého, v Ploukonicích překoná Jizeru a přes Příšovice se po současných komunikacích cyklisté dostávají do Svijan. V obou případech tato část cyklostezky končí u svijanského zámku.
Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům, které se někde staly téměř neřešitelnými, dojde v některých úsecích pravděpodobně ještě ke změně trasy.

201604162043_tz_06_016_gw

„Myslím, že je třeba připomenout, že Sdružení Český ráj v minulých letech iniciovalo několik cyklojízd v různých úsecích. Jelo se i od pramene až po soutok Jizery s Labem. Děláme všechno pro to, aby se na projekt nezapomnělo a záměr nezmizel z povědomí. V tom nám samozřejmě pomáhá zprovozněný úsek mezi Turnovem a Líšným. Jedna rovina je vlastní investice, druhá rozvoj cestovního ruchu a doprovodných služeb. To všechno zde vidíme přímo ukázkově, nové služby kolem stezky vznikají ještě dnes, byť se jedná o poměrně krátký úsek. Cyklostezka také pozvedla Jizeru jako významnou vodáckou řeku, což ještě před deseti lety tak nebylo,“ upozorňuje Aleš Hozdecký.

Sdružení Český ráj na letošní červen zvažuje další propagační jízdu, která bude souviset s otevřením zrekonstruovaného zámku ve Svijanech, který se stane významným prvkem dalšího rozvoje turistického ruchu v regionu. Také se uvažuje o vzniku nadace či neziskové organizace, která by se o cyklostezku starala a prováděla drobné opravy. Pro tyto účely vznikne zvláštní fond. „Bude-li k dispozici projektová dokumentace na úsek mezi Turnovem a Svijany do konce příštího roku, nastane poté období shánění finančních prostředků z různých dotačních titulů. Proto je dnes těžké odhadnout, kdy by mohlo dojít na samotnou stavbu. Na druhou stranu by bylo dobré dokončit již dříve slíbený úsek mezi Líšným a Železným Brodem,“ uzavřel Hozdecký.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.