GREENWAY JIZERA Z TURNOVA DO SVIJAN A FENOMÉN AUTOBUS V PŘEPEŘÍCH

0

O záměru výstavby cyklostezky podél Jizery se hovoří zhruba od začátku 90. let minulého století. První větší konkrétní rozměr získal projekt v roce 2007, kdy proběhly cyklojízdy podél břehů řeky od Lázní Toušeň po pramen v Jizerských horách. Na půli cesty se tehdy ve Svijanech setkali hejtmané Libereckého a Středočeského kraje Petr Skokan a Petr Bendl, kteří zde podepsali memorandum o spolupráci na výstavbě cyklostezky. To podpořili i starostové přilehlých obcí. Akce tehdy proběhla pod patronací Sdružení Český ráj, které se také nakonec stalo investorem první části cyklostezky z Turnova, resp. z Loužku do Líšného.

Památné setkání dvou hejtmanů ve Svijanech v roce 2007

Stavba cyklostezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Rakousy – Malá Skála – Líšný byla dokončena v roce 2013. Slavnostní otevření proběhlo v prosinci tohoto roku. Projekt výstavby stezky Greenway Jizera v úseku Loužek – Líšný byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Konečné náklady na výstavbu nových úseků dosáhly částky 32,57 mil. Kč s dotací ve výši zhruba 90 %. Stavebně a finančně nejnáročnější byly dva mosty přes Jizeru. Projekt Greenway Jizera vytvořilo Sdružení Český ráj ve spolupráci s partnery.

Od samého počátku je o tuto cyklostezku nebývalý zájem. První monitoring se zde uskutečnil mezi 9. srpnem a 8. zářím 2013 a instalovaný sčítač návštěvníků napočítal téměř dvacet tisíc průjezdů či průchodů. Každým rokem návštěvnost stoupá. A protože se tady v sezoně během dne vystřídají stovky cyklistů i pěších, není divu, že zde spontánně vyrostlo několik občerstvovacích zařízení, jmenujme třeba oblíbenou Vechtrovnu, která vznikla úpravou strážního domu u železniční trati před Malou Skálou. V některých letních dnech cyklostezka začíná být na hraně své kapacity. Všichni zainteresovaní by rádi viděli její pokračování z Turnova do Svijan, což by vedlo ke kýženému rozložení uživatelů cyklostezky do většího prostoru a také bylo v souladu s původním záměrem, ale ani avizované nové úseky cyklostezky na Mladoboleslavsku nevznikají tak rychle, jak to před lety vypadalo.

Účastníci propagační jízdy po nové trase cyklostezky na zámku ve Svijanech (září 2020)

Co je pro tuto dobu zásadní, vybudované části cyklostezky z Loužku do Líšného končí tzv. udržitelnost, obce velikosti Rakous logicky nikdy nebudou mít ambici převzít ji pod svoji správu. Proto se v pátek 7. května na turnovské radnici uskutečnilo setkání za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, radního pro ekonomiku Zbyňka Miklíka a radního pro dopravu Jana Svitáka se starosty obcí na trase ze Železného Brodu do Svijan.
„Po skončení udržitelnosti by obce měly převzít od Sdružení Český ráj, které bylo investorem první části cyklostezky, vše do své správy. To je velmi problematické, my bychom rádi vytvořili společně s Libereckým krajem budoucí model financování zásadních oprav a běžné údržby s tím, že majetkově by bylo nejlepší, aby cyklostezku převzal do svého majetku kraj,“ uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke. Obce již nyní přispívají do fondu oprav, kde se ročně sejde zhruba čtvrt milionu korun. Největší částku dává ze svého rozpočtu Turnov. Do fondu by měl v budoucnu přispívat i Liberecký kraj. „Chceme vymyslet takový model, aby to příliš nezatížilo obce na trase. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby do fondu přispívaly i soukromé subjekty, které z cyklostezky profitují, ale model, jako je třeba v Rakousku, kdy peníze vydělané v cestovním ruchu jdou zase zpět do cestovního ruchu, bohužel v naší zemi nemáme,“ nastínil T. Hocke.
V tento postup doufá také předsedkyně Sdružení Český ráj, turnovská místostarostka Jana Svobodová: „Starat se o páteřní cyklotrasu opravdu není v silách malých obcí, velkou obavu o budoucí financování má hlavně Malá Skála, která má na svém katastru hned dvě lávky.“
Konečný verdikt o převzetí majetku by měl zaznít letos v září.

Průchod trasy cyklostezky Turnovem

Vedle toho se připravuje i nová trasa cyklostezky z Turnova do Svijan. Ta prochází městem od autobusového nádraží na Lukách do Palackého a Koškovy ulice, dál kolem fotbalového stadionu a po lávce železničního mostu přes Jizeru k zastávce Turnov-město. Odtud vede trasa po silnici na Všeň, před Mašovem zahne na hráz do Modřišic. Odtud se cyklisté po stávající silnici dostanou na kraj Přepeř, ještě před mostem u známého „autobusu“ zahnou na Ploukonice a odtud přes most na Písečák. Alternativní trasa vede přes Přepeře a po nové cyklostezce do Příšovic, kde na kraji obce trasa zahne doleva k Jizeře a za ploukonickým mostem se spojí s druhou trasou. Odtud cyklisté pojedou po stávající komunikaci do Příšovic a následně ke svijanskému zámku. V poslední části povede trasa sadem pod zámkem.
Výběr tras byl poměrně náročný, pracovalo se s několika dalšími variantami. Výše popsané trasování je již ale definitivní, je na ně vydáno územní rozhodnutí. „Celý záměr mohou ještě zkomplikovat výkupy pozemků, ale myslím, že by v příštím roce mohlo být vydáno stavební povolení a samotná stavba by mohla začít v roce 2023,“ dodal starosta Turnova. Na trase cyklostezky sice nejsou nové mosty, ale například Povodím Labe je požadována zpevněná hráz, aby ji mohla pojíždět i těžká technika na údržbu, v řešení je ještě také definitivní průchod Turnovem (cyklostezka by mohla například vést od ČOV a mostem přes Libuňku přejít na modřišickou hráz apod). Náklady se vyšplhají na desítky milionů korun. Stavba by měla být financovaná z evropských fondů, zatím ale není vyhlášen žádný odpovídající titul.

Mapa s vyznačenými trasami pokračování Greenway Jizera z Turnova do Svijan

FENOMÉN „AUTOBUS“
Jak již bylo řečeno, stávající část cyklostezky z Turnova do Líšného se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti. „Cílem bylo vytvořit bezpečný a atraktivní koridor podél řeky, kterým stojí za to projít pěšky či projet na kole, bruslích, koloběžce nebo proplout na lodi. To se podařilo naplnit. Dnes tu máme návštěvnicky velmi oblíbenou lokalitu, existují zde půjčovny koloběžek, lodí a dalšího sportovního vybavení, ale také ubytovací a stravovací služby. Z pohledu dalšího rozvoje cestovního ruchu je nyní největší prioritou dobudování dalších úseků, které by měly napomoci rozptýlení návštěvníků i mimo tento dnes již velmi frekventovaný úsek,“ říká Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj.
Podaří-li se v horizontu několika let vybudovat také úsek z Turnova do Svijan, můžeme s velkou pravděpodobností stejný efekt očekávat i zde. Zatím můžeme jen spekulovat, kde se nějaký podnikatel vynoří s novým zázemím pro žíznivé a hladové. Na trase jsou zatím dvě hlavní místa s občerstvením, jedno je u Píšečáků, druhé je známý „autobus“ v Přepeřích, který je pro své kouzlo na břehu řeky, kde se setkávají místní s turisty, jedním z fenoménů této části cyklostezky.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.