ARCHEOLOGIE VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K POZNÁNÍ NAŠÍ HISTORIE

0

„Letošní první výstavou jsme chtěli ukázat, že archeologové nejsou jen ti, kteří komplikují život investorům a stavebníkům, ale že to jsou kvalifikovaní výzkumní pracovníci, kteří významnou měrou přispívají k poznávání našeho regionu a obohacují cennými nálezy nejen muzejní sbírky, ale i kulturní dědictví naší země,“ uvedla při zahájení výstavy, která mapuje uplynulé desetiletí práce archeologického oddělení turnovského muzea, jeho ředitelka Vladimíra Jakouběová.

Sbírka mincí z Roztok

Vedoucímu tříčlenného archeologického týmu, Janu Prostředníkovi, se podařilo na výstavě shrnout jen opravdu to nejzajímavější a nejcennější z výzkumů posledního desetiletí. „Za tuto dobu jsme provedli 2 994 záchranných archeologických výzkumů a dohledů nad výkopovými pracemi, najezdili jsme přes 251 tisíc kilometrů, zlomili si sedm kostí a jedno auto poslali do šrotu,“ vypočítává Prostředník.
A kromě toho turnovští archeologové sepsali 25 tisíc nálezových stránek, 258 studií a příspěvků, provedli 89 přednášek a zaevidovali 5 907 souborů archeologických nálezů o celkovém počtu 78 209 předmětů!

Pražské groše

Na výstavě „Poklady podzemí – 10 let archeologických nálezů v Pojizeří“, která je k vidění ve výstavním sále Muzea Českého ráje do konce března, je vyzdvihnuto jedenáct výzkumů, které významným způsobem posunuly bádání o nejstarších dějinách Českého ráje a Pojizeří.
Můžete zde vidět předměty z výzkumu v průmyslové zóně Vesecko, kde byly mj. vloni odkryty vesnice Keltů a část žárového pohřebiště, jsou zde nálezy z výzkumů v oblasti Čertovy ruky v Hruboskalském skalním městě, nálezy z ulice A. Dvořáka, které přibližují historii železářství na Turnovsku. Nechybí ani dva zcela ojedinělé poklady mincí – ten mladší byl nalezen v roce 2013 v Roztokách u Jilemnice a do země byl uložen krátce po Mnichovské dohodě na podzim roku 1938. Ten o poznání starší tvoří soubor 160 stříbrných pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, který byl v srpnu loňského roku náhodně objeven u staré stezky nedaleko Vysokého nad Jizerou. Nálezce ho odevzdal do turnovského muzea.
Asi největšího ohlasu se dostalo unikátnímu objevu v Jilemnici – kostelu sv. Alžběty. Jeho zmapování posouvá dějiny Jilemnice zhruba o dalších sto let, což při vernisáži ocenili emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici Jan Luštinec a starosta města Vladimír Richter.

Ilustrační snímek z výstavy v turnovském muzeu

POZNÁNÍ NEJSTARŠÍCH DĚJIN TURNOVA V HRUBÝCH RYSECH MÁME ZA SEBOU, ŘÍKÁ JAN PROSTŘEDNÍK
Jan Prostředník působí jako archeolog Muzea Českého ráje v Turnově od roku 1992. Původně v tomto oboru začínal na Plzeňsku, ale jako rodilý Jičíňák dal přednost návratu do domácího regionu. Zeptali jsme se:

* Dlouhodobým snem archeologů v Turnově bylo probádání oblasti Maškovy zahrady. To se povedlo…
Ano, povedlo se to v souvislosti s výstavbou sportovního areálu. Proběhl zde systematický výzkum, který potvrdil původní odhad, že tohle místo je spojené s nejstarším osídlením Turnova. Druhá rovina je, že se nám všechny nálezy z této lokality podařilo zpracovat, což u takto velkoplošných výzkumů není běžné. Nyní už z našich nálezů můžeme čerpat my i generace, které přijdou po nás.

* Zbývá v Turnově z nejstarších dějin odhalit ještě nějaké tajemství?
Obávám se, že ne. Myslím, že poznání nejstarších dějin Turnova v hrubých rysech máme za sebou, dolaďují se ještě nějaké drobnosti do celkové mozaiky, ale nic zcela zásadního se tu už pravděpodobně neobjeví. Nicméně by bylo příjemné třeba více zdokumentovat těžbu železivců a železářskou metalurgii na Turnovsku, protože na tento obor v minulosti navazovalo hodně dalších činností. Prostor pro další výzkumy tu tedy je.

* Zásadním objevem posledního desetiletí asi zůstane kostel sv. Alžběty v Jilemnici.
Řekl bych, že ano. Chtěli bychom tam ještě pokračovat a zmapovat celé území. Připravuje se zde nová expozice, rád bych vše dotáhl až do vzniku samostatné monografie. Pro celé Jilemnicko je to zásadní materiál pro porozumění života tohoto regionu ve středověku.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.