JE TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, VŠICHNI DOUFAJÍ, ŽE BUDE „NORMÁLNÍ“!

0

V úterý 1. září začal nový školní rok. Po několikaměsíčním půstu děti a studenti přicházejí do škol bez větších omezení a všichni doufají, že tomu tak bude i po celý školní rok. Jak se na děti těší v turnovských základních školách a v městské knihovně? Mají někde novinky? A co strašák koronaviru? Budou nutná nějaká speciální opatření?

ZŠ SKÁLOVA
Na děti se již moc těšíme, pauza na jaře byla dlouhá a distanční vzdělávání nemůže plnohodnotně nahradit osobní kontakt učitele a žáka. Skupinová výuka, čtení s porozuměním a další prvky výuky se jen těžko realizují přes kameru a vypadávající internet.
Jarní krize nás ale v něčem posunula dále. Určitě jsme na tom lépe s digitálními kompetencemi, víme, co funguje a může se jako doplněk převést do běžné výuky. Naučila nás také zaměřovat se na opravdu klíčové učivo. Chceme pokračovat v triádách (schůzky učitel-rodič-žák), které se nám osvědčily, a dále rozvíjet formativní hodnocení, které poskytuje lepší zpětnou vazbu než jen známka a zaměřuje se na žákův posun.
Budeme se řídit manuálem MŠMT a zdravým rozumem, něco jsme schopni ovlivnit, něco je v počtu žáků na hranici kapacity školy nereálné. Ale třeba první den prvňáčků bez rodičů si nedovedu představit…
Michal Loukota, ředitel školy

První školní den prvňáčků v ZŠ v Žižkově ulici. V úterý 1. září 2020 nastoupilo do prvních tříd turnovských základních škol celkem 169 dětí. Do ZŠ Skálova by mělo nastoupit 65 dětí ve třech třídách, do ZŠ v ulici 28. října 50 dětí ve dvou prvních třídách, do ZŠ Žižkova 36 dětí ve dvou třídách a v Mašově, resp. v Alešově ulici přivítali 14 dětí. (Na titulním snímku jsou žáci II.C ZŠ Žižkova i se svojí paní učitelkou.)

ZŠ 28. ŘÍJNA
Na klasický chod školy se těší všichni učitelé a zaměstnanci. A myslím, že i drtivá většina dětí a rodičů. Žádné výrazné novinky nejsou, jsme ovšem připraveni reagovat na všechny informace z ministerstva. U vchodů a u WC budou velké bezdotykové rozstřikovače dezinfekce, ve třídách mýdla a dezinfekce v malém balení.
Doufám, že nejen první školní den, ale i všechny další v celém školním roce budou pro nás všechny „normální“!
Jaromír Frič, ředitel školy

ZŠ ŽIŽKOVA
Na nový školní rok 2020/2021 se už samozřejmě těšíme. Doufáme, že opět budeme v přímém kontaktu s dětmi. To všem již chybělo.
Z novinek – začneme využívat dvě nové učebny, učebnu přírodních věd a jazykovou laboratoř, které vznikly díky projektům. Jsou vybavené na vysoké úrovni a máme se čím pochlubit.
Podle manuálu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravujeme všechna možná preventivní opatření proti epidemii – tedy dle možností školy. Těšíme se i na slavnostní zahájení výuky s prvňáčky. Jsme rádi, že malé kolektivy v prvních třídách umožní individuální přístup a klidné zahájení jejich školní docházky.
Ivo Filip, ředitel školy

ZŠ MAŠOV
Připravujeme se a opravdu se těšíme na každodenní hlahol dětí. Myslíme si, že pro většinu dětí, rodičů i nás učitelů nebyla distanční výuka nic příjemného. Do první třídy nám přijde 14 žáčků, přivítáme i rodiče.
Protože je naše škola v Mašově v rekonstrukci, celý tento školní rok budeme působit v náhradních prostorách střední školy v Alešově ulici u nádraží.
Jsme připraveni i na hygienická opatření v souvislosti s koronavirem. Při přípravě nového školního roku vycházíme ze zaslaného manuálu MŠMT.
Renata Šulcová, ředitelka školy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A. MARKA
Také my v knihovně se na nový školní rok velmi těšíme a doufáme, že školky, školy a další organizace budou znovu navštěvovat naše prostory, resp. naše programy.
Hned první týden máme pro školáky připravenou oblíbenou aktivitu balení učebnic. Dále pokračujeme v projektu Pohádková babička do školky. V rámci výchovy ke čtenářství jsme zajistili pro školy setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Akce je naplánována na 10. září 2020.
Naše Informační centrum pro mládež připravuje přednášky po školách na témata: sociální sítě, bezpečnost na internetu, skrytá reklama na internetu.
Pro veřejnost připravujeme mnoho kulturně-vzdělávacích pořadů. Sledujte naše stránky www.knihovna.turnov.cz nebo náš Facebook.
Jaroslav Kříž, ředitel, Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Žáci I. B ZŠ Žižkova se svojí paní učitelkou a vychovatelkou

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.