Zastupitelé schválili aktualizovanou koncepci rozvoje vzdělávání

0

…a to na svém lednovém zasedání. Poslední obdobný dokumenty byl vytvořen v roce 2015 a jednalo se o „Strategii rozvoje vzdělávání na území celého ORP Turnov“. Koncepce je ke stažení na webu města.
„Uvedená koncepce se týká předškolního, základního a zájmového vzdělávání na území města Turnova, škol a školských zařízení zřizovaných městem Turnov. Přílohou je technický stav a vybavenost škol a školských zařízení, kde je uveden aktuální popis budov, přehled realizovaných oprav a výhled oprav,“ říká místostarostka Petra Houšková, která má oblast školství ve své gesci.
Koncepce reaguje na demografické změny, změny v kapacitě škol, v legislativě, ve způsobu financování regionálního školství. Koncepce vychází z dokumentů v oblasti školství na národní a krajské úrovni.
„Rozsáhlá část koncepce je věnována analýze. Je zde uveden přehled a kapacita počtu míst v MŠ a ZŠ, vývoj počtu pedagogických pracovníků, který roste. V MŠ v Turnově je aktuální kapacita 562 míst a v posledním roce se navýšila o 32 míst. V ZŠ je aktuální kapacita 2 248 míst. Do ZŠ se nám přesouvají populačně silné ročníky, a proto se nám zvyšuje i počet žáků na třídu. Naopak se nám snižuje počet žáků ve speciálních třídách. Vzrostl počet dětí cizích národností, ubývá žáků s mentálním postižením a naopak přibývá žáků s více vadami, se závažnou vadou řeči či poruchou chování,“ doplnila Houšková.
Síť MŠ a ZŠ je stabilní a v současné době dostačuje potřebám. Vzhledem k naplnění kapacit, k velkému počtu žáků ve třídách, k trendu snižování počtu žáků ve třídách a trendu rostoucího počtu obyvatel na Turnovsku, je vhodné uvažovat o vybudování jedné nové mateřské školy a nové úplné základní školy.
(Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.