Úprava Odolenovického potoka mezi ulicemi Šlikovou a Nádražní

0

V červnu se uskutečnila schůzka s obyvateli, resp. vlastníky nemovitostí v ulicích 1. máje, Nádražní a Prouskově, kteří žijí v sousedství Odolenovického potoka. Starosta T. Hocke na schůzce přednesl možnosti úpravy tohoto koryta, které v minulosti projednával se společností Lesy ČR.
Existují dvě varianty řešení v podobě otevřeného koryta o různé šíři (svislé a šikmé břehy) a řešení spočívající v zatrubnění potoka. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že místní lidé preferují zatrubnění potoka. Důvodem je neuspokojivá kvalita vody v potoce zejména po vydatnějších deštích, kdy na pozemcích podél toku zůstávají nečistoty způsobené přetokem z odlehčovacích komor kanalizace proti proudu potoka (stoka Vesecko a Daliměřice). Tuto informaci vzali na vědomí radní města na své červencové schůzi.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.