Nová zeleň v ulicích města

0

V této době probíhá rekonstrukce zeleně v areálech základních a mateřských škol. Cena díla je 1,4 mil. Kč, provádí je firma Petr Vykrut, Ostrava – Hrabůvka. Celkem 90 % z uznatelných nákladů je hrazeno z Operačního programu Životní prostředí, 10 % hradí žadatel (tj. město Turnov). Další akcí je obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech. Cena díla je 950 tis. Kč, vítězná firma je stejná jako v předešlém případě. Stejný je i systém financování. Již proběhla výsadba keřů a alejových stromů. V průběhu letošního roku byly dále založeny nové trávníky a trvalkové záhony. Práce budou ukončeny do 30. listopadu. (Zdroj: Hana Malá, odbor životního prostředí Měú Turnov)

Sdílet

Autor článku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.