Město přijímá žádosti o výjimky pro pořádání akcí v době nočního klidu

0

Město přijímá žádosti o výjimky pro pořádání akcí v době nočního klidu
Město Turnov vyzývá pořadatele společenských a kulturních akcí, které by mohly narušit noční klid, aby zažádali zastupitelstvo o schválení výjimky obecně závaznou vyhláškou umožňující zkrátit dobu nočního klidu na území obce.
Od loňského roku nabyla účinnosti novela zákona, která nařizuje dodržování nočního klidu. Noční klid je určen jako pokojný stav v přesně vymezenou dobu od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Novela zákona ustanovuje obcím možnost zkrácení doby nočního klidu prostřednictvím výjimky, kterou obce stanoví přímo v textu obecně závazné vyhlášky na zasedání zastupitelstva.
Město Turnov chce podporovat kulturní a společenské dění na svém území a bude i pro rok 2018 připravovat obecně závaznou vyhlášku, kde budou taxativně vyjmenované výjimečné případy, které mohou zkrátit dobu nočního klidu. Z toho důvodu žádá všechny obyvatele a pořadatele společenských a dalších akcí, aby své termíny posílali vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov Mgr. Martině Markové. Zasílat žádosti můžete v písemné podobě prostřednictvím podatelny nebo elektronickou poštou na adresu: m.markova@mu.turnov.cz.
Dny, které naruší noční klid, je nutné vymezit konkrétním datem, nebo datovatelným obdobím, kterým jsou například velikonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2018. Je možné využít i formuláře žádosti o přidání výjimky, který je dostupný ke stažení na webových stránkách města v sekci formuláře odboru školství, kultury a sportu.
Příjem žádostí o přidání výjimky je do 20. března 2018, poté budou všechny žádosti předloženy na dubnové jednání Zastupitelstva města Turnova.
Všechny akce, které nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději do 22. hodiny a nesmí nijak narušovat dobu nočního klidu vymezenou zákonem. V případě porušení nočního klidu hrozí pořadatelům postih v podobě pokuty u fyzických osob ve výši 10.000 Kč a při recidivě až ve výši 15.000 Kč. U fyzických osob podnikajících a právnických osob se jedná o správní delikt, za který hrozí pokuta do výše 200.000 Kč.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.