Liberecký kraj bojuje proti suchu, dá 6 milionů na projekty, poradenství a konference

0

Od začátku dubna mohou obce, neziskové organizace a právnické či fyzické osoby žádat Liberecký kraj o dotace na projekty ke zvýšení zadržovací schopnosti krajiny. Pro žadatele připravil kraj peníze od 70 tisíc do jednoho milionu korun. Kraj také zdarma poskytne odborné poradenství a v květnu bude pořádat konferenci na téma „Jak zadržet vodu v krajině“.
Liberecký kraj na svém území podpoří přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích. Jedná se například o vybudování či obnovu tůní, malých vodních nádrží, revitalizace drobných vodních toků, přerušení meliorací či výsadbu remízků.

„Podpoříme i takzvaná zeleno-modrá opatření v obcích a městech, tak aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila tak dostatek vláhy pro městskou zeleň a tím příjemné klima i v letních měsících. Jelikož množství dešťových srážek neovlivníme, tak je třeba se zaměřit na to, abychom zvýšili schopnost zdejší krajiny zadržovat vodu,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.
Dotaci kraj poskytne až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Peníze mohou žadatelé využít i na kofinancování větších projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí či dalších dotačních zdrojů.

Příjem žádostí probíhá od 1. dubna do 31. července 2019. Návrhy projektů mohou zájemci konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu. Podrobnější poradenství, včetně terénního šetření či projektové přípravy, poskytuje v této oblasti pro kraj Agentura regionálního rozvoje, která sídlí v Evropském domě u krajského úřadu. Minimálně prvním třiceti žadatelům bude poskytnuto pět hodin poradenství zdarma.
Informační podporu žadatelům přinese i konference, která se koná v úterý 7. května v budově krajského úřadu.
Bližší informace k novému dotačnímu programu na www.dotace.kraj-lbc.cz. Program konference s on-line registrací naleznete na www.vodavkraji.com.
(Zdroj: TZ LK)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.