Kraj ocenil pedagogy

0
Náměstek hejtmana Libereckého kraje Radek Cikl ocenil v úterý 17. dubna v sídle Libereckého kraje dvacet pedagogů, kteří se svou činností zasadili o rozvoj školství v našem kraji. V kategorii „Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji“ byla mj. oceněna Jana Prokešová, která pracuje v Základní škole speciální a mateřské škole speciální v Turnově (stacionář u nádraží). Ocenění se vztahuje k její publikační a přednáškové činnosti v oblasti logopedické péče a podpůrných metod práce s dětmi s kombinovaným postižením.
V kategorii „Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost“ se ocenění dostalo Ladislavě Grundové, která se dlouhodobě věnuje jako sbormistryně dětským pěveckým sborům v Základní umělecké škole v Turnově – sborům Carmina a Turnováček – oba tyto sbory sama založila. Během svého působení dosáhla, především se sborem Carmina, několika uznání jak v České republice, tak i v zahraničí. Reprezentovala školu, město Turnov, ale i Liberecký kraj ve Francii, Maďarsku, Polsku a Německu aj. Sborové činnosti se aktivně účastnila také jako dlouholetá členka pěveckého sboru Musica Fortuna Turnov.
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.