Členství v okrskových volebních komisích

0

MěÚ Turnov přijme pro práci v okrskových volebních komisích pro volby do Zastupitelstva města Turnova a Senátu Parlamentu České republiky určitý počet schopných a spolehlivých pracovníků. Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (tj. max. do 12. 9. 2018), není kandidátem, není omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva ani u něj nenastalo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.
Volby do Zastupitelstva města Turnova a Senátu Parlamentu ČR začínají v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin. II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se případně koná v pátek 12. října od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 13. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Na ukončení hlasování v sobotu ve 14.00 hodin navazuje bezprostředně sčítání hlasů a sumarizace výsledků voleb.
Přihlášky za člena OVK je možno podat telefonicky, osobně nebo e-mailem do středy 5. září na Městský úřad Turnov, odbor správní ve Skálově ul. 84 (naproti muzeu), sl. Vráblová, tel. 481 366 801, e-mail: k.vrablova@mu.turnov.cz, případně i.novotna@mu.turnov.cz.
Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena prováděcím předpisem ve výši 1.700 Kč pro člena OVK a 2.500 Kč pro předsedu OVK, která se zvyšuje v případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR o 200 Kč.
Zdeněk Hovorka, vedoucí odboru správního

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.