Monthly Archives: Březen, 2011

Obce, školy, organizace
 | 2 269 přečtení 0

OSLAVA PADESÁTÉHO VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V TATOBITECH

V úterý 1. března se konalo u příležitosti padesátého výročí znovuotevření mateřské školy v Tatobitech slavnostní odpoledne. Mateřská škola byla v Tatobitech otevřena 1. února 1946, ale již 15. ledna 1952 byla pro malý počet dětí uzavřena. Ve školní kronice se o tom píše následující: Ministerstvo školství povoluje mateřské školy pouze s celodenním provozem pro děti zaměstnaných matek. Poněvadž v naší mateřské škole není dostatečný počet dětí zaměstnaných matek, neboť v zemědělství jsou za zaměstnané počítány pouze matky v III. a IV. typu JZD, uzavřel ONV dnem 15. ledna 1952 dočasně naši mateřskou školu. Dlouhých devět let se poté čekalo na znovuobnovení jejího provozu. Zápis do mateřské školy byl proveden 23. února 1961. Do školy bylo zapsáno 21 dětí převážně z dělnických rodin. Vyučovat se započalo 1. března 1961 v budově Základní devítileté školy 1. – 5. postupový ročník. Tak praví kronika.

Zápisník
 | 3 753 přečtení 0

PŘÍTEL (GLOSA)

Charismatický, moudrý a krásný. Kroužil kolem, nabízel se, dotíral. Nejprve byl velkorysý. Rozhazoval kolem mne démanty. Démanty noci. Když jsem je, trochu v rozpacích, přijala, pokračoval. Někteří muži už jsou takoví. Nepřestanou, dokud nedosáhnou svého. Snad, aby ve mně vzbudil žárlivost, představil mi svoji přítelkyni. Dita Saxová se jmenovala. Krásná dívka, ale tak ubohá, ponížená a ztrápená, že byla hodna jen soucitu, nikoli žárlivosti. Pozvolna jsem nicméně začínala tušit, že mi můj nový přítel nechce ublížit, nechce rozdírat duši, jen potřebuje co nejvíc lidí kolem sebe, co nejvíc těch, kteří ho přijímají a chtějí v něm číst.

Aktuality
 | 626 přečtení 0

Únor na TvA

Návštěvnost serveru TvA měsíc od měsíce stoupá. V únoru jsme zaznamenali v průměru 1338 unikátních návštěv denně (počítadlo serveru každou IP adresu…

Zápisník
 | 6 895 přečtení 0

LÉKAŘI PODALI VÝPOVĚDI, PROVOZ PORODNICE BUDE PŘERUŠEN

Lékaři gynekologicko-porodnického oddělení turnovské nemocnice v čele s primářem Alešem Miklem podali poslední únorový den výpovědi. Splnili tedy, čím dříve ve svém prohlášení hrozili (… v případě trvání požadavku na další existenci porodnice, nebo v případě dosazení nového primáře prohlašujeme, že ukončujeme pracovní poměr – viz text jejich prohlášení ze 4. února ZDE). Nastalá situace byla projednávána na pravidelné tiskové konferenci vedení města v úterý 1. března.

1 7 8 9