ZMĚNA SYSTÉMU LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU, ROZVOZ NOVÝCH POPELNIC ZAČNE ZÍTRA

0

Město Turnov letos na podzim spustí nový systém likvidace komunálního odpadu, který se dotkne všech obyvatel města. Dnes přinášíme další otázky a odpovědi.

* Jak získat nádoby na tříděný odpad přímo k vašemu domu?
Systém odděleného sběru tříděných odpadů bude zahájen na začátku listopadu. Pokud bydlíte v rodinném domě či menším bytovém domě, můžete si od města zapůjčit popelnice na tříděné odpady.
Konkrétně je možná zápůjčka popelnic na plasty, papír a bioodpad. Pokud jste si nádoby ještě neobjednali, máte o ně zájem, můžete volit ze dvou možností – osobní vyzvednutí v Technických službách Turnov nebo dopravu na adresu individuální (objednání v TST za poplatek 250 Kč).
Pokud jste si objednali do 4. října 2021 a zvolili hromadný rozvoz zdarma, termín zahájení distribuce nádob je 16. října 2021. Od tohoto data budou rozvozy probíhat o víkendech od 9.00 do 17.00 a v pracovních dnech do 15.00 do 19.00. Přesný termín, kdy bude nádoba přivezena k vám domů, se dozvíte z e-mailové nebo SMS zprávy (budeme ji rozesílat přibližně týden předem). Rozpis termínů rozvozu zveřejníme na stránkách města www.turnov.cz a také na webové stránce zaměřené na odpady www.turnovtridi.cz. Na těchto stránkách najdete všechny aktuální informace k odpadovému hospodářství.
V současné době evidujeme 1 125 objednávek, 850 popelnic na bioodpad, 896 popelnic na papír a 995 popelnic na plasty. Objednávat stále můžete na www.turnovtridi.cz.

* Jak bude výpůjčka nádob smluvně ošetřena?
Pokud máte již objednané nádoby na třídění, při jejich rozvozu nebo při vyzvednutí v technických službách bude nutné podepsat smlouvu o výpůjčce. Text smlouvy si můžete předem přečíst na webu města www.turnov.cz nebo na www.turnovtridi.cz.
Smlouvu si, prosíme, předem prostudujte, aby mohlo předávání nádob a podpis smlouvy probíhat co nejrychleji. V současnosti evidujeme přes 1 100 žádostí, proto bychom byli rádi, aby vše probíhalo plynule a v co nejkratším čase.
Podpisem smlouvy na sebe vypůjčitel přebírá závazek, že se o nádoby na tříděný odpad bude odpovědně starat. Nádoby mají být mimo svozové dny zabezpečeny proti krádeži. V termínu svozu bude nutné nádoby připravit na místo, odkud budou odvezeny. Pokud by v tomto časovém úseku došlo ke krádeži nádoby, musí vypůjčitel dokládat městu Turnov, že ke krádeži došlo. V takovém případě má vypůjčitel povinnost krádež nahlásit na Policii ČR a předložit protokol, který Policie ČR vystaví.

* Jak systém odděleného sběru tříděných odpadů funguje jinde?
Systém odpadového hospodářství podobný tomu, který začne fungovat od listopadu v Turnově, běží již v mnoha obcích a městech. V našem regionu tedy není žádnou novinkou.
Nejblíže nám podobný systém využívají města Mnichovo Hradiště a Jičín. V Mnichově Hradišti byl tento systém zaveden v létě minulého roku, v Jičíně systém postupně po částech rozšiřují od poloviny roku 2019. Město zavedlo sběr tříděných odpadů od domu a současně sníženou frekvenci svozu směsného komunálního odpadu na interval jednou za 14 dnů. Systém zde funguje a žádný zásadní problém s ním obyvatelé nevnímají.
Také ve větším městě jako je Cheb tento systém funguje bez obtíží. V Židlochovicích, kde postupují stejně již od roku 2016, vše funguje i s frekvencí svozu směsného komunálního odpadu jednou za tři týdny. Rozhodně tedy nejsme městem, které by chtělo experimentovat a zkoušet novinky, s kterými již nemají ověřené zkušenosti jinde. Je přirozené, že každá změna přináší obavy z toho, jak vše bude fungovat. Na základě zkušeností z jiných měst předpokládáme, že nás nečeká nic, co bychom nemohli zvládnout.

* Jak bude nový systém fungovat v Turnově?
Pokud bydlíte v rodinném domě či menším bytovém domě, již nebudete muset chodit s tříděným odpadem na sběrná místa, ale bude vám odvážen přímo od domu.
Svoz papíru, plastu a bioodpadu přímo od jednotlivých domácností bude realizován z míst, kam dojede svozová technika. Každá domácnost, která projeví zájem, dostane zdarma do zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír, plast a bioodpad) o objemu 240 l (rozměry nádob jsou přibližně 58 x 72 x 108 cm – šířka x hloubka x výška). Je možné si zapůjčit celou sadu nádob nebo pouze některé. Pokud budete užívat celou sadu, budete mít nádoby na největší část odpadů, které v domácnostech vznikají.
Nádoby budou od občanů pravidelně sváženy svozovou společností ve frekvenci 1x za 28 dní pro papír a 1x za 28 dní pro plast. Bioodpad bude svážen v létě 1 x za týden, během jara a podzimu 1x za 14 dní a v zimě jednou za 28 dní. Směsný komunální odpad z popelnic bude svážen 1x za 14 dní.

* Proč město systém zavádí?
Přibližně 60 % váhy odpadu v popelnici na směsný odpad tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto odpady pak končí bez využití na skládce či ve spalovně, a ještě za ně zaplatíme vysokou částku. Proč platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 % z něj vytřídit, odpad použít jako surovinu pro další výrobu a ještě ušetřit?!

Děkujeme, že třídíte odpad a věříme, že se s novým systémem naučíme v krátké době dobře fungovat.
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.