ZASTUPITELÉ JEDNALI: ROZPOČET NA ROK 2022 JE SCHVÁLEN

0

Zásadním bodem jednání letošního posledního veřejného zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 16. prosince bylo schvalování rozpočtu města na rok 2022. Předpokládané příjmy jsou ve výši 383.799 tis. Kč, běžné výdaje 320.843 tis. Kč, kapitálové výdaje 80.176 tis. Kč a financování 17.220 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2022 se celkové zadlužení města sníží o částku 23.000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 85.000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). Rozpočet byl přijat 18 hlasy, opozice pro něj nehlasovala.

Zastupitelé také souhlasili posunout práce na koupacím biotopu v Dolánkách do další fáze projednávání. Koupací biotop by měl vzniknout na místě bývalého koupaliště v Dolánkách, předpokládané náklady jsou kolem 10 mil. Kč, mohli bychom se tam koupat už v polovině tohoto desetiletí.

V další části se poměrně plynulé projednávání jednotlivých bodů zastavilo na žádosti Vodohospodářského sdružení Turnov o spolufinancování opravy havarijního stavu kanalizace v úseku Přemyslova ulice – Stebénka. Problémem jsou nové dešťové vody, které tvoří v Přemyslově ulici kaluže a které bylo nutné svést do splaškové kanalizace. Podle vyjádření starosty T. Hockeho ale v daném místě nevznikla nová stavba či zpevněná plocha, proto má VHS opravu provést na své náklady. Přítomný ředitel VHS M. Hejduk kontroval, že se na poměrné platbě za stavební práce původně dohodly VHS, SČVak a město, dešťová voda se dříve vsakovala v okolních zahradách. Rekonstrukci Přemyslovy ulice provádělo investorsky VHS v roce 2018 a město Turnov na tuto rekonstrukci přispělo 3,4 mil. Kč. Vznikla poměrně vzrušená debata, ve které nebyla nouze o silná slova. V konečném důsledku to byla jen další ukázka toho, jak napjaté vztahy nyní mezi VHS a městem panují. Zastupitelé nakonec hlasováním poukázání příspěvku ve výši 300 tisíc Kč na financování opravy kanalizace nepodpořili.

I další bod jednání se týkal VHS – zastupitel Josef Uchytil přišel s návrhem na vytvoření daňově-účetní analýzy vypořádání majetku při případném vystoupení člena ze svazku VHS Turnov, která by měla vzniknout ve spolupráci s městem Semily. Podle Uchytila je takový materiál potřebný k co nejobjektivnějšímu rozhodování o budoucnosti města v tomto svazku obcí. To už by ale mělo podle Uchytila rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb, které proběhnou příští rok na podzim. Debata zastupitelů byla vedena v pohledu na nutnou míru investic do vodohospodářského majetku. Zatímco J. Uchytil by byl pro zmírnění tohoto tempa, protože to vede jen k dalším a dalším závazkům budoucích zastupitelů měst a obcí, Lukáš Bělohradský poukázal na dlouhodobé podinvestované opravy těchto sítí v minulosti a z dnešního pohledu, kdyby se třeba před lety nepodařilo uskutečnit projekt Čistá Jizera, v dnešních podmínkách by již nikdy neproběhl. Zvolnit podle něho můžeme ve chvíli, kdy bude vodohospodářská infrastruktura v pořádku, a to není. „V zastupitelstvu této problematice mnoho lidí nerozumí, nebylo by lepší požádat o názor někoho z praxe, kdo tuto problematiku ovládá?“ řekl zastupitel Jaromír Frič a myslel například Františka Zikudu. – Ostatně, již nyní je jasné, že toto téma, tedy téma budoucnosti Turnova ve svazku obcí VHS, bude velkým tématem nadcházejících komunálních voleb.
Závěrem projednávání tohoto bodu na svá místa v Radě VHS rezignovali zastupitelé Josef Uchytil a Martin Hrubý. Zastupitelé na jejich místa zvolili Zbyňka Miklíka a Janu Svobodovou. Pro vytvoření daňově-účetní analýzy se vyslovilo 16 zastupitelů. Náklady na její zpracování by měly být zhruba půl milionu korun.

V závěru jednání zastupitelé doplnili kontrolní výbor o Viléma Zahrádku z KDU-ČSL a Václava Fantu z ČSSD.
Poslední letošní jednání zastupitelů bylo ukončeno minutou ticha na počest nedávno zesnulých dvou osobností spojených s Turnovem – Sergěje Solovjeva a Marcely Machotkové.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.