ZASTUPITELÉ JEDNALI: NOVÉ STANOVY VHS NEBYLY SCHVÁLENY

0

Úvodem veřejného zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 21. října byla oceněna strážnice městské policie Tereza Bezručová.

Jak přiblížil starosta města Tomáš Hocke, město by čas od času mělo ocenit jedince, kteří dělají svoji práci dobře a mohli by být příkladem pro ostatní. T. Bezručová je první držitelkou nového ocenění s názvem „Poděkování starosty města Turnova“.

Úvod zasedání patřil záležitostem odboru správy majetku. Město do budoucna převezme do své správy Fučíkovu ulici, ale až po vybudování sjezdu a nájezdu na průtah. Stavba nájezdu má začít v září 2022, hotovo má být v červnu 2023. Stejně tak stavba nájezdu na průtah v Ohrazenicích u stavebnin má začít v příštím roce na podzim. Zastupitelé také souhlasili se spoluprací s ŘSD na výstavbě chodníku z Kamence na Kyselovsko a seznámili se se záměrem vypsání výběrových řízení na stavby, které mají být zahájeny v příštím roce – největší diskuze byla o 15milionové rekonstrukci pasáže pod radnicí.
Dále zastupitelé rozdělili dotace do sociální, kulturní a sportovní oblasti města. Souhlasili také s opravou prostoru kolem sokolovny ve Skálově ulici – ve spolupráci se Sokolem Turnov.

Závěrečných zhruba 90 minut jednání patřilo novým stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov. Starosta T. Hocke společně se zastupitelem J. Uchytilem (oba zástupci města v Radě VHS) shrnuli, proč nedoporučují zastupitelům stanovy přijmout – sice došlo k navýšení počtu zástupců Turnova v Radě VHS ze tří na šest, ale je to pouze posun z 11 na 18 %, čili bez větší možnosti ovlivnit rozhodování svazku obcí. Z hlavních věcí, které se podle nich nepovedly do nových stanov dostat, je tzv. hlasovací kvórum, které by platilo u zásadních rozhodnutí a znamenalo by větší váhu než jen prostý součet hlasů, kdy je Turnov většinou malými obcemi přehlasován. V případě vystoupení Turnova z VHS by město podle návrhu nových stanov mělo zaplatit půl miliardy. „Po přijetí nových stanov by to pro další generace znamenalo, že Turnov již nikdy z dobrovolného svazku nemůže vystoupit, protože najít půl miliardy korun znamená obětovat dva roční rozpočty města této myšlence. Ani další převod pravomocí ze zastupitelstev na Radu sdružení VHS pro mě není akceptovatelný,“ shrnul starosta Hocke hlavní důvody, proč nové stanovy nepřijmout.
Ředitel svazku VHS Milan Hejduk na zasedání zdůraznil především bezproblémové profesionální fungování celého svazku obcí, který je republikově velmi úspěšný v získávání dotací a v realizovaných projektech. Vládnoucí koalice na turnovské radnici podle něho udělala zbytečně z vodárenství politickou záležitost, a zastupitelům nejsou k rozhodování předkládány ty správné údaje. Cena vodného a stočného je podle něho navyšována jen minimálně, zpomalilo se výrazně i kritizované tempo investic. Podle předsedy Rady VHS Z. Rajma byly nové stanovy schváleny zástupci všech členských obcí vyjma Semil a Turnova. V případě, že nové stanovy Turnov nepřijme, nebudou tyto ani v dalších zastupitelstvech obcí projednávány, protože stanovy musí schválit všechny členské obce. Jednoduše budou platit stanovy staré.

Nicméně nové stanovy z mnoha důvodů zastupitelům nedoporučil schválit ani právní poradce města JUDr. Šulc. Kromě jiného mu vadí, že některé záležitosti dosud rozhodované zastupitelstvy obcí přecházejí nově na orgány VHS. Tato skutečnost se nelíbila ani zastupiteli Poláškovi (ODS).
Podle zastupitele Lukáše Bělohradského (ODS) si koalice na radnici vzala velké sousto, jehož důsledkem jsou pošramocené vztahy s okolními obcemi, zastupitel Z. Miklík (Piráti) považuje nové stanovy za nedotažené a pro Turnov nevýhodné, pro zastupitelku Evu Kordovou (Nezávislý blok) vyvolává návrh stanov hodně otazníků, z pohledu občanů je podle ní nicméně důležité, aby vodovody a kanalizace bezproblémově fungovaly, což se děje, občany ale trápí vysoká cena, kterou za to platí.
V závěrečném jmenovitém hlasování s přijetím nových stanov VHS nesouhlasilo 16 zastupitelů, jeden byl proti a šest se jich drželo. Platit tedy budou stanovy stávající a jak zaznělo na veřejném zasedání zastupitelů, možná se k tomuto tématu vrátí noví zastupitelé po volbách, které se uskuteční příští rok na podzim. Ti ale musí mít v této věci jasno a vědět, jak zásadní pro ně třeba vystoupení Turnova z VHS je. Nebo není. Muselo by se jednat o vysokou prioritu nového zastupitelstva.

Posledním bodem říjnového veřejného zasedání zastupitelů byla právní analýza – rešerše rozhodování správních a soudních orgánů v případě vystoupení člena z dobrovolného svazku obcí. Tu zastupitelé vzali pouze na vědomí.

K některým bodům jednání se ještě vrátíme.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.