UČITELKY DĚJEPISU NAPSALY KNÍŽKU O TURNOVSKÝCH KASÁRNÁCH

0

Při školním jarmarku v zahradě základní školy v Žižkově ulici, který se uskutečnil na konci května, byla veřejnosti poprvé představena nová kniha o historii turnovských kasáren. Přesněji: kniha to ještě není, ale mohla by být. Text a obrazový doprovod daly dohromady dvě učitelky dějepisu na této škole – Věra Franců a Lenka Morávková. „Původně jsme s žáky připravily zpracování tématu v rámci dějepisného semináře, začaly jsme shromažďovat materiály a přitom jsme si uvědomily, že historie turnovských kasáren a místa, kde stojí, je natolik zajímavá, že by byla škoda psát o tom pouze v kontextu s naší školou, ale že je to vlastně materiál na širší publikaci,“ přibližuje Věra Franců.

n200906181403_zap_289_09_kasarnaA tak vznikly podklady knížky, která by mohla obohatit leckterou domácí knihovnu s regionální literaturou, a text by současně sloužil žákům turnovských škol při hodinách dějepisu. „Když jsme práci dokončily, začaly jsme se zajímat o ceny tiskařských prací. Při rozumném nákladu je orientační cena v řádu několika desetitisíců, snažíme se získat pro tento projekt podporu ze strany radnice a oslovíme i turnovské podnikatele,“ uvedla druhá z autorek Lenka Morávková. Kniha by mohla být i „malou oslavou“ současné podoby kasáren. Zdevastované objekty z přelomu 80. a 90. let minulého století jsou nyní ozdobou Turnova. V tzv. horní části kasáren je nyní Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov, v dolních kasárnách je moderně vybavená základní škola.

Autorky také prosí veřejnost, kdyby někdo měl k dispozici nějaké další informace z historie kasáren a fotografie, aby se na ně obrátil. Nové materiály by mohly obohatit připravovanou publikaci.

 

René Brož, vedoucí odboru školství turnovské radnice, ke vzniku publikace o turnovských kasárnách poznamenal: „Nápad i zpracování se mi velmi líbí, při prvním jednání jsem autorkám doporučil, aby se obrátili na kulturní komisi města se žádostí o příspěvek, myslím, že reálná by mohla být i přímá podpora města či místních podnikatelů.“

 

Práce na přípravě publikace oběma autorkám trvala zhruba dva roky, ve volném čase prostudovaly archiválie ze semilského archivu (depozitář Turnov) a další regionální publikace, dobový tisk a dokumenty z historie vojenství (například www.vojenstvi.cz).

 

n200906181402_zap_288_09_kasarnaZde je souhrn nejzajímavějších událostí v historii kasáren, které na TvA zveřejňujeme s laskavým svolením obou autorek:

* Vojenská historie města Turnova začíná v roce 1882 příjezdem vojáků praporu polních myslivců č. 37 c. k. Rakousko-Uherského mocnářství, kteří byli ubytováni v pozatímních kasárnách (budova bývalé reálky na náměstí). O rok později se tento turnovský prapor stal součástí nově vzniklého pěšího pluku č. 94.

* Druhá posádka přišla do Turnova v roce 1885, byl to český zeměbranecký prapor č. 38, který byl v roce 1889 včleněn do českého zeměbraneckého pěšího pluku č. 10.

* Město Turnov muselo začít řešit problém s umístěním většího počtu vojáků, a proto se rozhodlo investovat do stavby kasáren.

* V roce 1887 byla otevřena 1. budova kasáren pro zeměbranu (dnešní I. stupeň ZŠ), v roce 1889 kasárny pro pěchotu (dnešní OAHŠ) a v roce 1895 2. budova zeměbraneckých kasáren (dnešní II. stupeň ZŠ).

* Poklidný život turnovských vojáků byl přerušen vyhlášením války v roce 1914, obě posádky se účastnily válečného dění.

* Po ukončení války v roce 1918 mělo město Turnov velký zájem na udržení vojáků ve svých kasárnách, a tak se nebránilo ani nejrůznějším úpravám a opravám budov (například v roce 1930 vznikla nástavba II. patra k 2. budově Štefánkových kasáren, proběhla generální oprava Jizerských kasáren atd.).

* V roce 1928 bylo do Štefánikových kasáren (dolní) přemístěno Vojenské telegrafní učiliště, které během květnové i zářijové mobilizace 1938 sehrálo důležitou roli spojovací centrály.

* V Jizerských kasárnách (horní) se postupně vystřídaly prapory pěších pluků 44 a 47.

* Během II. sv. války byly kasárny obsazeny vojáky wehrmachtu a vládního vojska.

* Po válce se čeští vojáci do turnovských kasáren vrátili, ale v roce 1968 byli vyměněni za vojáky 185. raketové brigády sovětské armády, kteří odešli až v květnu 1990.

* Po odchodu sovětských vojáků se řešilo, co s kasárnami bude dál. Nakonec bylo rozhodnuto využít dolní kasárny pro základní školu (otevření 3. ledna 1995) a o něco později se horní kasárny proměnily na OAHŠ (otevření 1. února 2001).

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.