STANOVISKO ŘEDITELE ZŠ VE SKÁLOVĚ ULICI ROMANA MAREŠE KE KONKURZNÍMU ŘÍZENÍ

0

V letošním roce vyhlásilo město Turnov tři konkurzní řízení na ředitele zdejších škol. Nejdiskutovanější byl výsledek v případě ZŠ ve Skálově ulici. Novým ředitelem rada města jmenovala Michala Loukotu (ZDE a ZDE). Stávající ředitel Roman Mareš požádal naši redakci o zveřejnění svého stanoviska. Přinášíme ho v plném znění:* Jaký má Roman Mareš pocit z vlastního výběrového řízení? (Proběhlo 2. května – pozn. red.) První dojmy velmi pozitivní. Mareš představil svoji koncepci, reagoval na všechny dotazy členů komise, které byly zpravidla tzv. k věci a týkaly se jednoznačně profese řídícího pracovníka. Z řízeného rozhovoru se členy komise má dobrý dojem. Poněkud jiné byly otázky od zástupce učitelů (Jak řešit kázeň žáků ve třídách? To musí řešit každý učitel a třídní učitel zvlášť, nejen ředitel, a to hlavně jednotným přístupem).  A taktéž jedna z otázek pana předsedy školské rady a SRPŠ současně – „proč nejdou ráno v den konkurzu webové stránky školy?“ – byla  poněkud zvláštní a nevím, jak může taková situace přispět k jeho rozhodování o budoucím řediteli – asi může!

Když došlo k vyhlášení výsledků předsedou komise Mgr. Špetlíkem a byl jsem jmenován jako první v pořadí – tedy vítězem konkurzu ze čtyř uchazečů, toto mě potěšilo, v jistém slova smyslu i uklidnilo – i když jsem si byl vědom, že rozhodovat bude až rada města.

* 6. květnem byl datován dopis předsedy komise Mgr. Špetlíka o umístění na 1. místě v konkurzním řízení. Tentýž den Mareš obdržel nejprve telefonicky, následně e-mailem informaci od vedoucího odboru dr. Brože asi v tomto znění:  „Vzhledem k velmi vyrovnanému výsledku v rámci konkurzního řízení se pan starosta rozhodl pozvat 1. a 2. v pořadí (tj. Mareše a Loukotu) na jednání rady města. Zde jsem měl znovu obhajovat koncepci školy, priority a odpovídat na dotazy členů rady. Cílem tohoto opatření bylo dle mailu: „Zachovat maximální objektivnost při důležitém rozhodování zřizovatele.“

* Jednání rady města jsem se samozřejmě zúčastnil. Kromě opětovného představení koncepce (co můžete za 5 minut stihnout?) jsem komisi připomněl, proč bych mohl být tím pravým kandidátem. Hovořil jsem o své praxi – téměř 23 let, z toho 8 let jako zástupce ředitele na ZŠ ve Skálově ulici a 7 let jako ředitel. Hovořil jsem také o tom, čeho se podařilo za období mého řízení školy dosáhnout, připomněl jsem pozitivní hodnocení zřizovatele, které probíhá každý rok, připomněl jsem dvojí mimořádně úspěšnou inspekční zprávu (poslední návštěva ČŠI byla na škole v březnu tohoto roku a byla velmi  pozitivní). Během jednání rady města mně byly položeny asi tři dotazy, na které jsem odpověděl, ne každý člen rady se ptal. Na zajímavý dotaz místostarosty ohledně toho, že jsou ve sboru někteří učitelé, kteří současného ředitele nechtějí, jsem hovořil o tom, že ne všichni dokáží pracovat důsledně, mají menší problémy s dodržováním pracovní kázně, což se může projevovat v tom, že toto vycítí samotní žáci, a tak se potom učí či chovají, a samozřejmě, poukáže-li na toto ředitel, stane se tím zlým, protože musí některým jedincům toto připomenout. 
Poté jsem asi po 1,5 hodině obdržel SMS zprávu od vedoucího odboru školství pana Brože, že jsem v poměru 4:5 před radou nevyhověl.

* V dalších dnech jsem zareagoval na informaci z webu města Turnova a požádal o upřesnění informací, které byly poněkud zavádějící. V podrobnějším textu vydaném na webu radnice a následně na webu Turnovskovakci.cz jsem se dozvěděl podrobnější informace, co hrálo pro současného ředitele a co pro Loukotu.  Zde jsem se dozvěděl mj., že jsou někteří rodiče a učitelé nespokojeni s atmosférou ve škole. Co se pod tímto skrývá, nevím, neboť ani jeden člen konkurzní komise mně nedal příležitost se k tomuto vyjádřit. Zde měla s dotazem vystoupit především paní učitelka Knížová, která zastupovala učitele, nebo pan Ressler, předseda školské rady a SRPŠ (ten ví asi více konkrétního od rodičů, s kolika se sešel a získal informace není jasné – mluvil se všemi?). Jak velká většina byla pro mé odvolání? Samozřejmě i paní učitelka Knížová drží stále „bobříka mlčenlivosti“. Dosud neznám člověka, který ví, kolik učitelů stálo za Marešem a kolik proti. To ví jenom ona.
Současně jsem z vyjádření města na jeho webu zjistil, že nic neznamená praxe, zkušenosti učitele i vedoucího pracovníka a úspěchy, kterých nebylo málo.
Argument, že „pro Loukotu hovořilo také jeho mládí a ambice“ považuji za scestný. Ambiciózní člověk být musí, ale co se týče věku, považuji toto za projev diskriminace a nechápu, jak může toto někdo na radnici napsat. Z personálního hlediska nemůže být věk kritériem.

* A co mě tedy nejvíce zklamalo??
Nedostal jsem příležitost obhájit názory některých členů komise, které se pak ukázaly možná jako rozhodující a často jsou výsledkem toho, že někdo někde něco říkal apod. – pomluvy a nepotvrzené informace a hlavně neověřené informace mohou právě uškodit. A to v malém Turnově může fungovat docela slušně.
A to nejhorší je moje zklamání z jednání rady města.
Rada města, jak píše městský web, nebyla schopna hlasovat veřejně – není to podivné??? A nakonec – papír při tajném hlasování snese všecko.
ALE velmi si vážím lidí – ať z konkurzní komise i těch čtyř z rady města, kteří mě podpořili, kteří sázeli na jasnou koncepci, profesionální vizi, brali v úvahu mou praxi, zkušenosti a moje vlastnosti. Těmto lidem velmi děkuji za podporu a jejich uznání mé dosavadní práce.
Mám děkovat i panu novému starostovi, který se mj. v závěru informace na webu města hrdě hlásí k tomu, že i „ on byl zastáncem změny ve vedení školy“? Neděkuji mu za to. Jak mohl rozhodnout, aniž by někdy ve škole byl, jednal se mnou či se alespoň nesnažil lépe ověřovat informace, které získal od jiných.  Pan starosta může být pyšný na to, že jeho hlas byl tím potřebným, který převážil misky vah a kterým vlastně mění osudy lidí.

* Odstupující ředitel školy chce tímto srdečně poděkovat všem pedagogům, zaměstnancům školy, rodičům, lidem  z řad veřejnosti, spolupracujícím institucím a organizacím, lidem z radnice, kteří ho podporovali. I pomocí těchto lidí se škole podařilo dosáhnout jistých nezanedbatelných úspěchů a pocitů radosti a štěstí z vykonané práce.
Současně přeje odstupující ředitel všem žákům hodně studijních úspěchů, radostných chvil strávených ve škole i mimo školu a hlavně hodně zdraví a štěstí. Někdy si na Mareše vzpomeňte.
Jsem optimistou a věřím, že jednou v daleké budoucnosti snad žáci už nebudou muset hledat význam slov, jako je „závist“, „lež“, „neúcta“. Přece musí nastat doba, kdy poctivá, odpovědná a důsledná práce zvítězí nad pohodlností, vypočítavostí či diletantismem.

Roman Mareš, ro.mares@tiscali.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.