RADNICE HLEDÁ SENIORY NA HLÍDÁNÍ PŘECHODŮ

0

Město Turnov vyhlašuje kampaň „Babičko, dědečku, převeď mne do školy!“, kterou se bude snažit najít několik ochotných aktivních důchodců k hlídání přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Podnětem k vyhlášení kampaně se stala petice se 168 podpisy, kterou žádají obyvatelé města radnici o zajištění hlídkování policie na přechodu pro chodce v Nádražní ulici ve dnech školního vyučování ráno v době od půl osmé do osmi a odpoledne od dvou do tří hodin. Bojí se o bezpečnost svých dětí na místě s velmi silným automobilovým provozem.

„Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích je řízení provozu na přechodu pro chodce městskou policií možné,“ vyjádřil se k případnému řešení vedoucí odboru dopravy turnovské radnice Pavel Vaňátko. „Dohled u přechodů, po nichž přecházejí ulice děti jdoucí do škol, ráno podle možností zajistíme,“ přislíbil velitel městské policie Luboš Trucka s tím, že strážníky by mělo být více vidět u přechodů v Nádražní ulici, ale také u základní školy Žižkova, v Sobotecké ulici a na náměstí u kostela sv. Františka. Odpoledne však bude se zajištěním bezpečnosti na přechodech pro chodce problém, protože děti odcházejí z vyučování různě, v širokém časovém rozpětí. Na společném jednání s vedením města pak padl návrh, aby dopravu u přechodů korigoval také někdo jiný. Třeba nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce, nebo senioři. Jako tomu je třeba v Brně, Svitavách nebo i jiných městech. „Zákon takovou možnost připouští, ale musí být splněny určité podmínky,“ vysvětlil Vaňátko a upřesnil, že se musí jednat o přechod pouze v blízkosti škol a řízení provozu je možné jen pro děti a školní mládež.

Nádražní ulice ustanovení zákona bohužel nesplňuje. Osoba usměrňující dopravu musí být dostatečně odborně způsobilá, starší 18 let a pověřená obcí s rozšířenou působností. Musí být vybavena reflexním oděvem a zastavovacím terčíkem. Účastníci silničního provozu, tedy chodci i řidiči, jsou povinni pokynů této osoby uposlechnout. „Nezaměstnané, kteří vykonávají pro městský úřad veřejné prospěšné práce, bohužel využít nemůžeme, jak jsme zjistili,“ zalitoval starosta města Tomáš Hocke.

Proto se začalo uvažovat o prarodičích školáků. „Před prázdninami už jsme oslovili ředitele škol, aby nám pomohli seniory kontaktovat,“ sdělil Hocke a dodal, že prozatím uspěli jen na základní škole 28. října. S blížícím se novým školním rokem vyhlásila proto radnice kampaň s názvem „Babičko, dědečku, převeď mne do školy!“, s jejíž pomocí by ráda našla několik seniorů k zajištění bezpečnosti dětí.  Ti by zatím řídili dopravu na přechodech pro chodce u základní školy Žižkova a 28. října vždy ráno před začátkem výuky. „Prošli by školením odboru dopravy, vystavili bychom jim nutné pověření a vybavili je potřebnými pomůckami,“ slibuje Hocke a věří, že na výzvu budou obyvatelé města kladně reagovat. Zájemci o tuto činnost se mohou hlásit u ředitelů jednotlivých škol nebo na odboru školství, kultury a sportu.

(Zdroj: TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.