POZVÁNKA NA STŘEDU: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁJEZDU DO FUČÍKOVY ULICE

0

Starosta města Tomáš Hocke zve veřejnost na projednání nájezdu a zklidnění Fučíkovy ulice. Setkání se uskuteční ve středu 14. října od 17.30 hodin v jídelně Základní školy Alešova v Turnově II.

V návaznosti na zpracovaný územní plán města pořídil odbor rozvoje technickou studii „jižního sjezdu“, kterou zpracovala liberecká firma Valbek. Studie prověřila dopravní napojení průmyslové zóny Ohrazenice – Turnov (areál firmy Grupo Antolin Turnov) ve směru od Prahy a pro nájezd na silnici I/35 ve směru na Jičín.

Dopravní model pohybu vozidel na větvích mimoúrovňové křižovatky a ve Fučíkově ulici s provedeným doplňkovým dopravním sčítáním bude zpracováván firmou Valbek k termínu 16. 11. 2015 na základě samostatné objednávky ŘSD ČR, Správy Liberec. Součástí tohoto dopravního modelu bude i vyhodnocení vlivu realizace pravé větve mimoúrovňové křižovatky na intenzitu dopravy ve Fučíkově ulici.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.