JEŘÁBI V AKCI ANEB MIMOŘÁDNÝ ORNITOLOGICKÝ ZÁŽITEK

0

V neděli 2. a v pondělí 3. března jsme byli svědky pro Turnovsko i Český ráj mimořádných ornitologických pozorování. Poblíž Valdštejnska se na poli u Libuňky objevilo nejprve 44 a druhý den dokonce 67 jeřábů popelavých! To tu ještě nikdy nebylo. Jeřáb se v našem kraji objevuje již desítky let, ale zatím se spíše jednalo o skupiny do 10 ptáků, výjimečně přes 20. V rámci republiky hnízdí kolem 25 párů a zatím jeho početnost ve střední Evropě roste, novodobě začal hnízdit i v Českém ráji.

Jeřáb popelavý je tažný druh, který přezimuje mimo jiné na Pyrenejském poloostrově, v severozápadní Africe, na Blízkém východě. Za normálních okolností se právě koncem února a začátkem března vrací na hnízdiště, ale již bylo v naší republice zjištěno i přezimování. Jeřáb je majestátní pták s hmotností 4 – 7 kg a rozpětím křídel přes 2 metry. Celkově převládajícím šedivým zbarvením je nejvíce podobný volavce popelavé, ale je výrazně větší a na rozdíl od ní létá s nataženým krkem. Nápadným znakem jsou výrazně prodloužené letky křídel, které v klidu na zemi přesahují zadní část těla a vytváří u ocasu podobu jakéhosi chocholu. Přestože nepatří mezi brodivé ptáky, má i on dlouhé nohy. Jeřáb má vynikající zrak, je velice ostražitý a při pocitu ohrožení odlétá na dosti velkou únikovou vzdálenost.

Důležitým poznávacím znakem jeřába popelavého je originální hlas, který nemá v našich podmínkách obdoby. Hlavně v době toku, ale i za tahu se ozývá podmanivým mocným troubením, které je za příznivých podmínek slyšet někdy i na kilometry. Neodmyslitelnou součástí toku jsou zvláštní tance s klaněním a poskoky s rozepjatými křídly. Hnízdí na zemi v mokřadní vegetaci na okraji rybníka s přilehlými poli a loukami v otevřeném terénu, kde se cítí bezpečný a kde sbírá rostlinnou, ale i živočišnou potravu.

n200803122113_zap_117_08_jerabPříčin zmíněného pozorování těchto ptáků v uvedeném množství v našem regionu může být více, ale spíš se zdá, že šlo o původně neplánovanou zastávku, způsobenou silným větrem, který dovedl ptáky k rozhodnutí  odpočinout si na příhodném místě. Bylo zážitkem sledovat jeřáby, kteří střídavě sbírali potravu, odpočívali, čistili si peří, pozoroval jsem i náznaky toku, páření, troubení. Bez zajímavosti není ani to, že celé toto nádherné představení se odehrávalo prakticky při úpatí Hruboskalského skalního města. Také v těchto místech se stále uvažuje o jedné z variant trasy výstavby nové rychlostní komunikace na Jičín. I jeřábi nám všem potvrdili, že se jedná o přírodovědně hodnotné území. Tím spíše, že již v únoru letošního roku zde byli pozorováni jednotliví jeřábi. Tato pozorování naznačují možnost zahnízdění tohoto kriticky ohroženého druhu v budoucnosti ve zmíněné lokalitě a posílení populace jeřába v Českém ráji a tím v naší republice.

Při vzletu bylo jejich rychle sílící troubení tak mocné, že téměř přehlušilo hluk z dopravy na ani ne 200 metrů vzdálené silnici na Jičín. V pondělí 3. března v 7.45 hodin jeřábi odletěli na sever–severozápad přes Turnov. Shodou okolností toto hejno rozdělené následně na klíny podobné útvarům divokých hus, pozorovali další dva svědci z Turnova: u Vrchůry H. Vašková a u SUPŠ v Turnově P. Matoušek. Po odletu většiny ptáků z hejna proletělo od Karlovic na Všeň dalších 13 jeřábů a zbylí na poli odletěli taktéž. Další, podobně velká hejna byla pozorována na tradičních tahových zastávkách ptáků v prostoru letiště u Hoškovic, u Žďáru a Svijan. K jejich pozorovatelům patřili z kolegů – ornitologů K. Broulík, M. Medek, J. Kysela a J. Slavík.

Autor:
Dr. Zdeněk Mrkáček, Správa CHKO Český ráj
zdenek.mrkacek@nature.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.