NOVÉ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NA NÁMĚSTÍ

0

Na začátku července obdrželo město Turnov oznámení o přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově“. Maximální výši dotace je 2.509.076 Kč a jedná se o 50 % z uznatelných nákladů projektu.

Zpracovaný projekt zahrnuje přízemí a první patro, přičemž uznatelnými náklady pro poskytovatele dotace je pouze přízemí. Termín pro předložení ukončeného výběrového řízení a podepsané smlouvy o dílo se zhotovitelem je stanoven do 31. srpna 2020 (!). Pokud se nepodaří vybrat zhotovitele a zaslat všechny potřebné dokumenty, bude dotace zamítnuta.

Předpokládané celkové náklady jsou 6.192.800 Kč bez DPH, resp. 7.493.288 Kč s DPH.
Uznatelné náklady 5.018.150 Kč bez DPH.
Dotace 2.509.076 Kč.
Předpokládaná spoluúčast 4.597.012 Kč s DPH.

Zadávací řízení na stavební práce bylo vypsáno jako zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a je rozděleno na dvě části – přízemní a první patro. Podobně tomu je i u dodávky nábytku, kde je vypsáno výběrové řízení jako zakázka malého rozsahu. K rozdělení zakázky došlo z důvodu, že první patro je neuznatelným nákladem a musí být ve výběrových řízeních odděleno. Součástí projektu je i počítačové vybavení, zabezpečovací zařízení a marketinkové aktivity.

Stavební práce by měly proběhnout od letošního listopadu do června 2021. Dle rozhodnutí rady města se v rámci projektu nebude nakupovat nábytek do prvního patra.
Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace

Nová podoba interiéru návštěvnického centra

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.