ZDRAVÍ NEVYJDE NIKDY Z MÓDY. „ZDRÁVKA“ SI PŘIPOMÍNÁ 55 LET V TURNOVĚ!

0

V historii každé školy najdeme dny, které představují určité mezníky. Pro SZŠ Turnov to jistě je datum 1. září 1961, kdy začínal nový školní rok v nových prostorách – v novém městě… Po pětapadesáti letech se můžeme ohlédnout zpět a konstatovat, jak hodně věcí se změnilo. Listovat školní kronikou a sledovat osudy učitelů, studentů, studentek a školy samotné, je inspirující hlavně pro dnešek. A kam že jsme se to na té střední zdravotnické cestě dostali?! Stačí malé ohlédnutí zpátky, neboť současnost vypovídá i o minulosti. Co se tedy odehrálo na SZŠ Turnov za posledních pět let?!

Rozšiřujeme nabídku oborů, které lze v naší škole studovat. Vedle stálic, jako jsou studijní obory zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum či učební obor ošetřovatel, se v roce 2014 otevřel studijní obor sociální činnost. Tím ale změny v obsahu vzdělávání nekončí. Pro příští školní rok budeme nabízet další maturitní novinku, a to studijní obor masér sportovní a rekondiční, a to jako jediná zdravotnická škola v širokém okolí. Možná i proto se turnovská „zdrávka“ hned dvakrát umístila v anketě Škola roku Libereckého kraje na předních místech. V roce 2011 to bylo krásné 1. místo, v roce 2015 skončila na 3. místě. Z hlediska přístupu ke vzdělávání žáků je na naší škole novinkou inspirace inkluzivním vzděláváním a podpora studia žáků s odlišným mateřským jazykem. Je úžasné sledovat úspěchy nejen českých studentů a studentek, ale i těch z Mongolska, Vietnamu, Ukrajiny či Moldávie.

201610141006_oso_119_016_zdravka
  
Rozvoj školy by ale nebyl myslitelný bez finanční podpory. Jako příspěvkovou organizaci nás těší každá investice zřizovatele, Libereckého kraje. Budova školy tak mohla prodělat v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukci sociálního zařízení, střechy a oken. V rámci projektu Tech Up se postavila nová přírodovědná učebna pro výuku předmětů biologie a chemie. A na základě iniciativy našich učitelek vzniklo na Domově mládeže malé Muzeum ošetřovatelství (některé učební pomůcky byly už opravdu historické).
  
Studenty a studentky SZŠ Turnov můžete běžně potkat v ulicích města, neboť každoročně pomáháme s celou řadou charitativních sbírek, např. Květinový den, Den s Emilem, Život dětem, Bílá pastelka, Červená stužka. Tím ale zapojení do dobrovolnických projektů nekončí. Od roku 2008 probíhá na naší škole adopce na dálku, nyní podporujeme chlapce ze Zambie. Ubytovaní žáci a žákyně na Domově mládeže při SZŠ Turnov spolupracují s Domovem důchodců Pohoda. Za zmínku stojí i projekt, který realizujeme již několik let – Zdravý zoubek. Spočívá v tom, že vysíláme naše studentstvo do turnovských mateřských školek, abychom děti naučili správné zubní hygieně. Již 16 let trvá partnerství se školou v Niesky (SRN), která se u nás každoročně účastní soutěže v předlékařské první pomoci a zajišťuje tak mezinárodní účast. Podobné partnerství jsme navázali i s polskou školou v Jelení Hoře. Výměnné pobyty a vzájemné návštěvy českých, německých a polských studentů jsou tak zajímavým oživením výuky.

201610141006_oso_120_016_zdravka
  
A protože si uvědomujeme, že studium je věc nelehká, doprovází školní rok celá řada zážitkových akcí, při kterých se učíme brát věci s humorem. Na prvním místě vévodí určitě sportovní aktivity typu lyžařský výcvikový kurz, vodácký kurz, sportovně-turistický kurz, nebo vánoční a červnový sportovní turnaj. Z dalších akcí to je například ekologický kurz, projektový den ekologické výchovy, či ochrana člověka za mimořádných situací.

201610141006_oso_121_016_zdravka
 
Jak říká naše paní ředitelka Lenka Nováková: „Zdraví nevyjde nikdy z módy.“ A proto bych naší škole, pedagogickému sboru i našemu studentstvu přála zdraví pevné a opečovávané, aby se nám všem dobře a spokojeně pracovalo. Věřím, že si toho, že se nám společně daří, brzy všimnou nejen v Turnově. Při této příležitosti bych ráda pozvala potenciální zájemce o studium na Střední zdravotnické škole v Turnově na den otevřených dveří, který se koná 9. prosince 2016 od 9.00 do 16.00 hodin.
Blanka Blažková, vyučující na SZŠ Turnov, periny@volny.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.