ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE SKÁLOVĚ ULICI INFORMUJE

0

Dvě zaznamenáníhodné akce pro žáky turnovské Základní školy ve Skálově ulici se uskutečnily v poslední době. Pro žáky posledních ročníků byla připravena akce na odloučeném pracovišti Střední odborné školy ve Sklostroji, kde si chlapci mohli vyzkoušet svoji šikovnost, v úterý 1. listopadu se ve školní zahradě uskutečnila malá slavnost – Den stromů. Tato akce navázala na realizaci dlouhodobého záměru školy revitalizovat školní zahradu nejen pro potřeby oddechu, ale i výuky a vzdělávání. Více už Roman Mareš, ředitel školy:

* Žáci základní školy v turnovské Skálově ulici měli na konci října jeden neobvyklý školní den. Vedení nedávno sloučené zdejší střední školy pro ně uspořádalo akci s názvem „Pracovní dílna“. Jejím smyslem bylo nejen seznámit žáky devátých tříd s náplní učebních oborů se strojírenským zaměřením, ale i možnost prakticky si vyzkoušet zpracování kovů v odloučeném pracovišti v areálu Sklostroje Turnov. Akce se zúčastnilo dvanáct vybraných zájemců. Ti byli na místě rozděleni do dvou skupin. Úkolem první bylo vyrobit z plechu dekoraci ve tvaru ryby. Druhá skupina vyráběla pod vedením učitele odborného výcviku svícen. Chlapci si vyzkoušeli základní práce s kovem – stříhání plechu, pilování, vrtání, ohýbání, rytí, vyklepávání a další ruční odborné činnosti. Po třech hodinách odevzdali své výrobky učitelům k posouzení a před závěrečným hodnocením se ještě seznámili s počítačem řízeným obráběcím strojem (CNC). Z hodnocení odevzdaných prací byla zřejmá šikovnost našich žáků, ti nejlepší byli odměněni drobnými cenami. Podobná akce by se měla uskutečnit i za rok.

* Den stromů. V úterý 1. listopadu bylo v kronice školy zapsáno jako Den stromů. Výsledkem dlouhodobé spolupráce s odborem životního prostředí MěÚ Turnova a Městskou knihovnou Antonína Marka bylo oficiální vyhlášení dvou památných stromů na školní zahradě naší školy za chráněné. Jedná se o dub letní a javor klen. Předehrou k vyhlášení památných stromů bylo divadelní představení, které v areálu školní zahrady sehráli žáci dramatického kroužku pod vedením učitelky Jany Kepkové. Představení o víle Duběnce a skřítkovi Modřínkovi symbolicky vyjádřilo význam a postavení stromů mezi lidmi. A o tom, že mají stromy i duši promluvila spisovatelka Marie Hrušková, která se současně stala kmotrou chráněných stromů. Paní Hrušková je mj. autorkou řady publikací o chráněných a památných stromech, které najdeme nejen v Českém ráji, ale i po celé České republice. Podílela se taktéž na televizních seriálech, které pojednávaly o putování za stromy. Stromy byly vyhlášeny za účasti zástupců města, akci moderovala knihovnice Eva Kordová. Následovala beseda spisovatelky Hruškové se žáky 5. tříd o památných stromech a legendách či pověstech, které jejich život doprovázejí. Paní Hrušková ocenila i žákovské práce, které vznikaly u příležitosti Dne stromů, a projevila neskutečný obdiv nad tím, jak žáci nahlížejí kolem sebe na přírodu, která je obklopuje.
Tato akce navázala na realizaci dlouhodobého záměru školy revitalizovat školní zahradu nejen pro potřeby oddechu, ale i výuky a vzdělávání. Celá školní zahrada byla za výrazné podpory města a fondu životního prostředí v průběhu uplynulých dvou let výrazně obměněna. Připomeňme, že byla slavnostně otevřena letos první letní den za účasti žáků, učitelů, významných hostů i rodičů žáků.

Roman Mareš, ředitel školy, Roman.Mares@zsskalova.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.