VLASTÍK 2014 ANEB DOMOV JE MÍSTO V SRDCI

0

Ve čtvrtek 15. a v pátek 16. května se u nás ve škole (Masarykova ZŠ Tatobity) konal sedmý ročník regionální vlastivědné soutěže „Vlastík 2014“. I když jsem si šest let myslel, že maximální počet týmů, které jsme schopni zvládnout, je deset, letos jsem zjistil, že jsem se mýlil. V tomto roce se sešlo na dvoudenním klání celkem dvanáct týmů chtivých vlastivědného poznání a musím s radostí konstatovat, že i tento počet družstev zvládneme nejen soutěžně, ale i „jídelně“ a organizačně (toho jsem se po pravdě obával více, protože naše kapacitní prostory nejsou na takový počet strávníků dostatečně připravené). Jelikož jsem obklopen příjemnými a schopnými lidmi, vše se zvládlo k všeobecné spokojenosti. Přesto si myslím, že jsme se opravdu dotkli vrcholu a dál už to opravdu nepůjde… Kromě víceméně „stálých“ účastníků jsme letos s radostí přivítali i dvě liberecké školy (ZŠ Husova a ZŠ Kaplického), takže Vlastík opět rozšířil pole své působnosti a jeho teritorium je nyní od Liberce po Mladou Boleslav. A mílovými kroky míří ku Praze. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí – a co víc – díky ohlasu přibývají i školy nové. A co že to ten Vlastík je?

Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (vždy jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je „Domov je místo v srdci“, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

První den po slavnostním zahájení, které se letos poprvé kvůli většímu počtu účastníků konalo v tatobitském kulturním domě, na děti čekala první hra – Pověsti. Zástupci jednotlivých ročníků postupně získali indicie ke známé pověsti a její název pak zbytku týmu museli představit buď pomocí pantomimy, nebo pomocí kresby. Po první hře jsme se přesunuli zpět do školy a na všechny čekaly první a druhé protokoly – všeobecné testy z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť Vlastík je chlapec komplexně zdatný. To už soutěžící ale opustily paní učitelky, pro které byla připravena vlastivědná vycházka po okolí s posezením v přírodě. Po obědě jsme pro děti připravili velkou čtyřhodinovou hru v okolí školy, kde vyrostla improvizovaná střelnice, část zahrady se proměnila v důl, čekaly na ně i hádanky a dokonce se tam objevila i morová rána. Jednalo se tedy o přesnost, logiku, ale i rychlost a pohotovost…

Po odpolední strategické hře přišla na řadu večeře a… klid na lůžku ještě ne. Pro všechny (včetně pedagogů) byla připravená ještě poslední hra – O dvanácti měsíčkách. Každý tým dostal název jednoho měsíce a vydal se na okružní cestu po Tatobitech. Po cestě museli malí Vlastíci nalézt části obrázku, který po návratu složili, nalepili na čtvrtku a vybarvili. Vznikl nám tak krásný Vlastíkův kalendář. Na závěr všichni Vlastíci zavítali na naši půdu, kde máme expozici „Stará škola“ mapující tatobitské školství od postavení nové budovy v roce 1935 do Sametové revoluce, a vyslechli krátké povídání o historii tatobitského školství. To už ale bylo půl desáté a všichni soutěžící, unaveni, ale plni zážitků, konečně padli na karimatky a zachumláni do spacáku se uložili ke spánku, aby načerpali síly na druhý soutěžní den.

Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů a Vlastíkovo putování doplněné o závěrečnou skupinovou hru. Všichni soutěžící měli za úkol pomocí výpočetní techniky sestavit trasu Vlastíkova výletu. Indicie k ní získali ve hře na hřišti, kde šlo zejména o postřeh a paměť. Pak už i s pomocí paní učitelek do slepé mapy zanášeli místa, která po cestě poznali.
Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků. Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci z Turnova – Žižkovy ulice. Dále se poskládaly týmy z  Mašova, Železného Brodu, Tatobit, Liberce – Husovy ulice, Turnova – Skálovy ulice, Turnova – ulice 28. října, Dobrovice, Velkých Hamrů, Liberce – Kaplického ulice, Mírové pod Kozákovem a Rovenska pod Troskami. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile a Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti. Finančně nám přispěla firma Kovo-Mazánek s.r.o. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo.

Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se opět všichni sejdeme tentokrát u osmého ročníku Vlastíka 2015. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde:
http://zstatobity.rajce.idnes.cz/2014_05_15-16_-_Vlastik_2014/

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity, zs.tatobity@seznam.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.