TURNOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

0

Kolik prvňáčků v turnovských základních školách v září přivítají? Jaké jsou novinky v jednotlivých školách, ať už ve výuce, či ve vybavení? Zeptali jsme se ředitelů jednotlivých škol:

ZŠ Skálova, ředitel Michal Loukota, www.zsskalova.cz
V letošním školním roce otevíráme tři první třídy s celkovým počtem 72 žáků.

Slavnostní uvítání prvňáčků v ZŠ v Alešově ulici (2. 9. 2019) – spolu s ředitelem M. Loukotou tu byla také místostarostka P. Houšková

Vzhledem k vysokému nárůstu počtu žáků a odchodů některých vyučujících do důchodu jsme od září 2019 přijali 14 nových kolegů z řad pedagogů a také asistentů pedagoga. Těch bude u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami působit 11, a to jak na 1., tak na 2. stupni. Další nové pracovníky zaměstnáme také ve školní jídelně. Jsme rádi, že se nám takový nárůst podařilo personálně zvládnout.
V létě také pokračovala výměna oken v historické budově ve Skálově ulici, proběhlo malování a broušení parket. Začíná se realizovat projekt na modernizaci počítačových a odborných učeben včetně školní konektivity.
A novinky ve výuce? V novém školním roce jsme se rozhodli zaměřit hlouběji na formativní hodnocení a také zavést triády (setkání žák – rodič – učitel) napříč třídami. Těšíme se, že tento krok posune naši školu zase o kus dál. Nadále podpoříme sdílení mezi pedagogy, navážeme na loňský rok, kdy probíhala tandemová výuka (dva učitelé v hodině). Tato forma vzdělávání, která se velmi osvědčila, a to jak z pohledu žáků, tak z pohledu učitelů, bude v určitých vyučovacích hodinách zakotvena v rozvrhu po celý školní rok. Pokračovat budeme i v oborových dnech, kdy žáci v průběhu roku pracují na tématu, které je zajímá. A v neposlední řadě budeme s podporou projektu MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání systematicky pracovat na rozvoji gramotností (matematická, čtenářská a digitální) našich žáků.

V jedné z prvních tříd ZŠ Alešova je učitelkou Iva Nadějová, asistenta postiženému dítěti ve třídě dělá její otec. Oba se na vzájemnou (netradiční) spolupráci těší…

Za posledních šest let se naše škola v mnohém posunula kupředu – ze 420 žáků jsme se dostali až k počtu přes 600. Důvěra veřejnosti v naši školu stoupá, za což jsme velmi vděční. Učitelský sbor je motivován pracovat ve společném sdílení, inspiraci. Sledujeme inovativní trendy ve výuce, vzděláváme se a společně hledáme cesty, jak se vzdělávat pro budoucnost. Veškeré informace o pilířích, na kterých ZŠ Turnov, Skálova, stojí, najdete ve společné vizi, ke které se pravidelně vracíme a kterou najdete na našich webových stránkách. Těšíme se na další školní rok!

ZŠ v ul. 28. října, ředitel Jaromír Frič, www.2zs-turnov.cz
V září přivítáme 58 prvňáčků ve třech třídách.
Přes prázdniny jsme vybudovali novou učebnu počítačů z prostředků IROP a města, připravili jsme nové hřiště pro školní družinu na pronajatém pozemku, přijali jsme nového asistenta pedagoga, vybavili jsme kompletně další třídu tzv. jednolavicemi. Do tří tříd jsme instalovali krásné nové pylonové hliníkové tabule a další novou interaktivní tabuli, upravili jsme část volnějšího prostoru (asi posledního) na malou jazykovou učebnu. Také jsme získali dotaci z Libereckého kraje na geologické exkurze pro všechny třídy na druhém stupni…
V neposlední řadě se omlouváme všem žákům, které jsme nemohli přijmout z důvodu naplněnosti školy.

ZŠ Žižkova, ředitel Ivo Filip, www.zsturnov.cz
Letos otevíráme, tak jak jsme slíbili, tři první třídy s ideálními počty žáků pro zahájení školní docházky – 1. A 20, 1. B 19 a 1. C 19 žáků.
Naše škola prochází generální opravou střechy, úpravami pro imobilní žáky (nakloněné roviny, WC), staví se nový výtah. Část bude hrazena s projektu IROP.
Začínáme projekt Šablony II. Žákům budeme nabízet kluby legorobotiky, čtenářské, deskových her, cizích jazyků a další aktivity.
Probíhá modernizace počítačové sítě a vzniknou nové dvě učebny – přírodních věd a jazykové učebny.
Sbor je stabilizovaný, dochází pouze k náhradám za rodičovskou dovolenou.
V lednu oslavíme 25 let fungování naší školy v těchto prostorách. Připravujeme dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a šesťáky (5. listopadu), akci „Škola už je za dveřmi…“ – 3. března 2020 a tradiční Školní jarmark, který se bude konat 23. května 2020.

ZŠ Mašov, ředitelka Renata Šulcová, www.zsmasov.sph.cz
V září otvíráme jednu první třídu, mělo by přijít 21 prvňáků, třídní učitelkou je Jana Vildová.
V létě se ve škole malovala šatna a prováděly pouze drobné opravy – od května 2020 by měla být škola rekonstruována.
Po rodičovské dovolené se zpět vrací učitelka Veronika Brožková. Jako každý rok nabízíme odpolední vyžití žáků ve školní družině a řadu kroužků.

ZŠ Zborovská, ředitelka Jaroslava Štoudková, www.zvsturnov.cz
V září přivítáme šest prvňáčků. Nově bylo opraveno vchodové schodiště do školy z Žižkovy ulice.
Ředitelka pořádala společně s dcerou (pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ) 3. ročník příměstského tábora pro žáky školy. Tentokrát s tematikou Putování za pohádkou. Poprvé byl tábor mezinárodní, účastnily se dvě dětí ze speciální školy v Eilenburgu (Německo). Dva žáci odborného učiliště oboru ošetřovatelství pracovali na táboře jako praktikanti (OU Liberec a OU Křenovice). Navštívili jsme Jičín, park Mirakulum, geopark Liberec, Valdštejn a spali ve stanech v Troskovicích. Jelikož nám přálo počasí, nálada byla stále výborná, všichni jsme vydrželi až pátečního odpoledne. Na rodiče čekalo milé překvapení v podobě dárku od sponzora, majitelky kosmetického salonu Osmé nebe. Děkujeme sponzorům: Maškovka Liberec, Bistro City Kebab house Turnov, paní Pluchové a rodině Vaculíkovy z Holešova.
Novinka ze školy: V novém školním roce ve škole nebudou pracovat osobní asistenti, zvýšil se počet pedagogických asistentů na tři úvazky. Došlo také k mírnému nárůstu počtu žáků, nyní jich máme 52 (vloni 45).

ZŠ a MŠ Sluníčko, ředitelka Dagmar Rakoušová, www.slunickoturnov.cz
Prvňáčci budou jen dva, rozdělení dle typu postižení.
Ve škole vzniká nástavba pro sociální služby (od dubna do října 2019), nově bude škola – díky výtahu – bezbariérová, nástavba bude propojena se stávajícími budovami. Probíhá též oprava rozvodů vody v budově Kosmonautů čp. 1640 (konečně nám teče teplá voda v dětských umývárnách a v přípravně stravy v přízemí), dokončují se podlahy ve sklepních prostorách, výměna části rozvodů tepla ve sklepních prostorách, malování tříd mateřské školy (máme nové vybavení nábytkem ve dvou třídách mateřské školy).
Spouštíme program „Začít spolu“ ve třech třídách mateřské školy…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.