NOVÁ BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU V JENIŠOVICÍCH

0

Barokní budova fary v Jenišovicích čp. 12 byla vystavěna v letech 1750–1751 pro Římskokatolickou farnost Jenišovice hrabětem Karlem Josefem Des Fours. Jako farní budova sloužila do roku 1949, pak byla využívána pro účely místního národního výboru a mateřské školy Jenišovice, později byla MŠ přestěhována do čp. 67 a v přízemi fary byla zřízena jídelna a kuchyně ZŠ.

MNV v roce 1965 vyměnil okna a opravil omítky, na konci 80. let byla provedena rekonstrukce střechy. Roku 1991 byla budova předána zpět Římskokatolické farnosti Jenišovice, obecní úřad se přestěhoval do nevyužívaných místností v přízemí budovy MŠ čp. 67, jídelna a kuchyně ZŠ se přestěhovaly do nové budovy vystavěné u stávající ZŠ až na konci první poloviny 90. let.

Kupní smlouvu na budovu fary čp. 12 uzavřela obec s Římskokatolickou farností Jenišovice v roce 2016. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci vypracoval Ing. arch. Jiří Kubát tak, aby byl co nejvíce navrácen původní vzhled budovy. Přístavba, která obsahuje nutný výtah pro imobilní a nové schodiště, byla situována do pohledově neexponovaného prostoru dvora. Stavební povolení nabylo právní moci v září 2018. Rekonstrukci, která byla zahájena v červenci 2019 a ukončena v červenci 2020, provedla kvalitně firma Spiders s. r. o., v průběhu rekonstrukce byla provedena izolace zdiva proti zemní vlhkosti, nové podlahy ve všech podlažích, většina stropních konstrukcí byla vyměněna, nová jsou rovněž i konstrukce krovu, všechny instalace, okna a vnitřní i venkovní omítky. Stavební dozor během rekonstrukce zajišťovala firma Profes projekt spol. s r.o. (Rudolf Hördler). Obecní úřad se přestěhoval z MŠ do nových kanceláří v loňském roce.
Bohumil Bradáč, starosta obce, bradac@jenisovice.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.