MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 190. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TURNOVSKÉ KNIHOVNY

0

Rok 2010 byl pro turnovskou knihovnu nabitý událostmi a akcemi, dovolte mi tedy nyní malou rekapitulaci. Ohlédnu se za událostmi, které už za chvíli budou minulostí zaznamenanou jen v kronikách. Lidská paměť je nedokonalá, a proto je třeba vše napsat. Významné výročí druhé nejstarší knihovny v Čechách bylo připomenuto řadou zajímavých aktivit nejen pro širokou veřejnost, ale i pro knihovnický profesní okruh. Mottem celého roku se prolínala myšlenka „Knihovna pro všechny“. Ptáte se proč?

Řadu let se turnovská knihovna snaží svou činností oslovit co nejširší spektrum společenství našeho města. Nezůstává jen u své hlavní kulturně vzdělávací úlohy, ale v širší spolupráci s dalšími institucemi, spolky a školami dává prostor pro různorodé komunitní aktivity. Projekt výchovy ke čtenářství, který ve spolupráci rodiny a školy vstoupil do svého šestnáctého roku, se stal nedílnou součástí dalších nápadů a rozšiřujících se aktivit. Na projekt Knihovna otevřená rodině navazuje akce Klub Matýsek ve spolupráci s mateřskými školami a Centrem pro rodinu Náruč.

A jsou tu i další projekty pro základní školy, jako je Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář, Slavnost abecedy a čtení, Knížka malovaná aneb ilustrace není legrace, Škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče a další. Na to navazují projekty environmentální, ekologické výchovy, které se podařilo úspěšně naplnit i v roce výročí díky širší spolupráci se Správou CHKO, odborem životního prostředí Městského úřadu v Turnově, školami a nadšenými spolupracovníky z řad veřejnosti. Projekty Planeta Země, Příroda na Zemi, Poznej a chraň v sobě zahrnují všechny akce nejen pro školy, ale i širší veřejnost.

 

Rok 2010 byl nejen rokem výročí knihovny, ale také Chráněná krajinná oblast Český ráj si připomínala 55. výročí svého založení. Tuto myšlenku nesly cykly pořadů, soutěží a dalších akcí. Byla vydána kniha fotografií RNDr. Zdeňka Mrkáčka Zázraky přírody Českého ráje.

 

Je třeba připomenout účast knihovny v přeshraničním projektu Poznejme se navzájem s partnerským polským městem Jawor. Povím Ti svou pohádku, společně prožitá Noc s Andersenem, dramatizace nejlepších pohádkových příběhů, setkávání dětí z obou měst. Vynikající příležitost vzájemného poznávání.

 

Knihovně k narozeninám vytvořili mladí výtvarníci ve věku od 3 do 12 let krásná leporela v akci Tvoříme leporelo. Vedle turnovských dětí se zapojily také děti z Jeníšovic, Malé Skály, Louček, Železného Brodu, Jičína. Výsledkem je krásná výstava leporel v prostorách knihovny.

 

V dalším projektu výchovy ke čtenářství Kde končí svět, do kterého byly zapojeny turnovské školy, vznikla celá řada nejen výtvarných prací, ale v literárních soutěžích řada pohádek, příběhů a básniček. Turnov získal opět dva rytíře řádu krásného slova a zúčastnil se celostátního slavnostního vyhlášení v Praze. Je třeba poděkovat všem školám za vstřícnou spolupráci. Jako vždy byla nejvíce zapojena Základní škola ve Skálově ulici. Díky žákům této školy a paní učitelky Jany Kepkové mohlo vzniknout propagační leporelo Průvodce Skřítka Knihovníčka s ilustracemi akademické malířky Evy Mastníkové. Žáci této školy zazářili také v místním i regionálním kole přehlídky vypravěčů Čteme všichni, vypráví jen někdo. S velkým úspěchem také nastudovali a divadelně ztvárnili historii knihovny v představení Stroj času, který sehráli na celostátním knihovnickém setkání a při slavnostním večeru v divadle.

 

A to už se dostáváme k pořadům pro dospělé a odbornou knihovnickou veřejnost. Nelze opomenout pořady pro seniory a obyvatele penzionů, které jsou součástí projektu Aktivně proti stáří. Připomínám také čtyři semináře uspořádané v našem městě pro kolegy nejen z regionu Libereckého kraje.

 

Regionální literárně laděné večery v režii PhDr. Vlastislava Hnízda, slavnostní mimořádný koncert Trio Kinsky v rámci THV v divadle, narozeninová skladba a řada hudebních doprovodů při pořadech hudebního skladatele Martina Hyblera, pamětní listy akademické malířky Evy Mastníkové vydané k výročí, kulturní a hudební vystoupení v rámci celostátního Knihovnického happeningu, setkání knihovníků z celé České republiky, zasazení stromu Knihovník na počest a rozvoj knihovny do budoucnosti… To vše jsou další a další kamínky do mozaiky událostí uplynulého roku 2010.

 

Dovolte mi závěrem poděkovat všem spolupracovníkům a přátelům za celý tento rok výročí. Bez jejich pomoci a vstřícnosti by se toho tolik určitě nepodařilo uskutečnit. Velmi děkuji za finanční podporu městu Turnov, které 190. výročí Městské knihovny Antonína Marka přijalo jako akci celoměstského charakteru.

 

Kronika knihovny čeká ještě na fotografickou dokumentaci a pak už ji mohu pomalu a tiše opět zavřít a uložit do archivu. Budu si přát, aby ještě po letech dýchala atmosférou roku 2010, roku 190. výročí založení knihovny.

 

Eva Kordová

Městská knihovna Antonína Marka

e.kordova@knihovna.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.