OSLAVY 100 LET SKAUTINGU V TURNOVĚ (1916 – 2016)

0

Za počátek skautingu v Turnově lze považovat 16. červen 1916, kdy student reálky Vláďa Horáček založil první družinu. V roce 1919 se zdejší skauti stali členy Junáka založeného A. B. Svojsíkem. Následoval prudký rozvoj celého hnutí – první tábory, výprava do Jugoslávie (!), v roce 1920 se přidaly první dívčí kmeny, vznikly vlčácké smečky a roje světlušek. Druhá světová válka a nacistická okupace znamenaly pro skautskou organizaci zákaz činnosti. Ta byla obnovena po roce 1945. V roce 1950 ale byla opět násilně ukončena. V letech 1968 až 1970 byla částečně obnovena, normalizace ji ale zase rychle zastavila. K řádnému obnovení činnosti došlo až po roce 1989.

Skauti se nejdříve scházeli v několika turnovských bytech, postupně vznikly na několika různých místech ve městě klubovny. Od roku 1991 skauti krátce sídlili pod jednou střechou v domě po Rudé armádě vedle bývalého kina v kasárnách v Žižkově ulici (dnes bytový dům) a souběžně začali s výstavbou kluboven na ostrově u Shořalého mlýna. Zde sídlí dodnes.

V minulém roce bylo ve skautské organizaci, v dubnu 2015 přejmenované na Junák – český skaut, z. s., registrováno přes 50 tisíc členů, z toho přes 12 tisíc dobrovolníků.
Skautské středisko Štika Turnov sídlící na „Ostrově“ v roce 2015 sdružovalo 340 členů. V Turnově fungují tři dívčí oddíly, čtyři oddíly chlapecké a oddíl starších skautů, kteří jsou stále aktivními pomocníky při pořádání střediskových akcí. Znakem skautů z Turnova je lilie se zříceninou hradu Trosky. Více o historii a současné činnosti najdete na internetových stránkách skautského střediska Štika Turnov – http://scouting.turnov.org

PROGRAM OSLAV 100 LET SKAUTINGU V TURNOVĚ

n201605151635_vakci_102_016_skauti* Středa 18. května: Sál Základní umělecké školy na náměstí od 17.30 hodin. Projekce skautského historického filmového dokumentu. Sraz župy Riegrovy – Svazu junáků skautů a skautek R.Č.S., 19. – 21. května 1934 v Turnově, na filmu Kodak 8 mm, délka 45 min., za klavírního doprovodu Martina Hyblera.

* 20. května až 12. června: Galerie Na Radnici – výstava Jamboree v Japonsku. Buďte první, kdo v Turnově uvidí výstavu fotografií českého kontingentu z 23. světového skautského jamboree v Japonsku. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 24. května od 16.30 hodin.

* Sobota 28. května
9.30 hodin – park u letního kina, průvod na zahájení Staročeských řemeslnických trhů. Skauti v něm budou hodně vidět!
10.15 hodin – Kamenářský dům: Vernisáž výstavy o historii skautingu v Turnově (výstava potrvá do konce léta).
11.00 až 16.00 hodin – park u letního kina: Táboříme v parku. Budete si moci lehnout do táborového stanu, ochutnat dobrotu z polní kuchyně, prozkoumat tee-pee. Pro děti budou připraveny rukodělky, střelba z luku a vzduchovky, nízká lana i focení ve skautské kulise.
16.30 až 17.30 hodin – atletický stadion: Skautský rekord. Připojte se ke skautskému rekordu – pojďme vytvořit skutečně velký obrazec z lidských těl.
19.30 až 22.30 hodin – letní kino: Velká skautská párty nejen pro skauty. Pojďme společně oslavit našich 100 let!
Koncert Big Bandu ZUŠ Turnov, křest almanachu ke 100 letům skautingu v Turnově, zhlédnutí skautského rekordu a také pizza 100x jinak. Od 21.00 hodin promítnutí úspěšného filmu z dílny turnovských skautů – Skauťáci. Po skončení filmu prozáří naši skautskou stovku skautská lilie, kterou si sami skauti sestaví.

* Neděle 29. května
– park u letního kina: Skautské táboření v parku (10.00 až 14.00 hodin).

201605151635_vakci_103_016_skauti

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.