134 TISÍC CYKLISTŮ A PĚŠÍCH NA GREENWAY JIZERA V SEZONĚ 2019

0

O cyklostezku Greenway Jizera je ze strany veřejnosti poměrně velký zájem. Nejvíce vytížená je část  mezi Malou Skálou a Turnovem. Zde – konkrétně v lokalitě Křížky – byl v létě 2015 instalován pevný sčítač návštěvnosti. Na konci dubna loňského roku byly na cyklotrasu č. 17 (Greenway Jizera) Středočeským krajem umístěny další dva sčítače, a to v Mladé Boleslavi, Podlázkách a na okraji katastru Lázní Toušeň. Oba rozlišují, podobně jako ten v Malé Skále, cyklisty od pěších – s rozlišením směrů pohybu.

Celková návštěvnost za období od května do října 2019 byla v Mladé Boleslavi naměřena v počtu 31 320 pěších a cyklistů v obou směrech, v Lázních Toušeň 60 658 pěších a cyklistů v obou směrech.

Za stejné období loňského roku zaznamenal sčítač v Malé Skále návštěvnost celkem 134 743 pěších a cyklistů v obou směrech! Nejfrekventovanějšími dny byly sobota a neděle, nejvíce pěších zde prošlo v červnu (18 153), cyklistů tady nejvíce projelo v srpnu (18 143).
Pro srovnání jsou k dispozici data za stejné období v roce 2018, kdy zde projelo/prošlo celkem 139 420 uživatelů stezky. V roce 2017 to bylo 132 005 návštěvníků.
Naměřené hodnoty vypovídají o meziročním kolísání návštěvnosti stezky (rozptyl v řádu jednotek procent), stejně tak poměru pěších/cyklistů či směrů pohybu návštěvníků. Celková úroveň návštěvnosti je však stabilizovaná a dle všeho dosáhla stropu daného limitem území a kapacitou stezky.

Sdružení Český ráj iniciovalo také sčítání návštěvníků v dalších lokalitách. To proběhlo 5. a 6. července 2019.
Přímo na toku Jizery bylo provedeno sčítání na Riegrově stezce (pěší), v lokalitě Křížky u Malé Skály (cyklo/pěší) a na řece Jizeře u Malé Skály (lodě). Do širšího koridoru GW Jizera však lze počítat i lokality Drábské světničky, Příhrazské a Besedické skály.
Z uvedeného vyplývá, že koridor Jizery a stejnojmenný turistický produkt Greenway Jizera se těší mimořádnému zájmu návštěvníků a vytváří alternativní turistickou nabídku k aktuálně přetíženým jádrovým lokalitám Českého ráje.

V rámci sčítání návštěvníků 5. a 6. července bylo zaznamenáno v Besedických skalách 2 139 turistů, na Riegrově stezce jich bylo 1 392, na Drábských světničkách 3 328. Lodí na Jizeře bylo celkem 1 015.
Projekt Greenway Jizera má také vlastní internetové stránky – www.greenway-jizera.cz.
(TvA s využitím TZ Sdružení Český ráj)

KRAJSKÉ DOTACE MÍŘÍ I DO OBLASTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY
Na konci prosince loňského roku vyhlásil Liberecký kraj dva dotační programy v oblasti dopravy. Peníze mohou zájemci využít například na projektové přípravy, rekonstrukci pozemních komunikací pro cyklodopravu, opravy cyklostezek či budování cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek.
„Na rozvoj cyklistické dopravy jsme letos vyčlenili 6 milionů korun. Chceme podpořit zejména výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací pro cyklodopravu. Žadatelům můžeme pokrýt až 70 % způsobilých výdajů projektu. Na jeden projekt pak lze čerpat dle podmínek dotačního programu nejvýše dva miliony korun,“ uvedl Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.
Projektovou přípravu staveb a rekonstrukcí půjde letos podpořit maximálně osmi sty tisíci korunami na jeden projekt. Na tento dotační program vyčlenil kraj celkově tři miliony. Více informací na https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava.
Vloni činila částka na stavby v oblasti cyklodopravy 5 milionů korun, stejné peníze pak v roce 2019 připravil kraj na projektovou přípravu.
(Zdroj: TZ Libereckého kraje)

Dodatek: Na Turnovsku v současné době probíhá projektová příprava cyklostezky z Turnova do Svijan.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.