TEENAGEŘI VSTUPUJÍ DO ŽIVOTA!

0

175 deváťáků dnes v Turnově ukončilo základní školní docházku. Originálně se loučila společným fotografováním 9. C z „dívčajdy“. Společně se svým třídním Pavlem Jirmanem si budoucí středoškolští studenti a učni udělali na sjezdovce ve Struhách barevné dopoledne.

Jak se turnovské školy s deváťáky loučí?

LOUČENÍ NA ZAHRADĚ
Naše rozloučení s deváťáky probíhá tradičně v atmosféře školní zahrady, kde dojde ke zpětnému ohlédnutí za uplynulými roky. Deváťáci se loučí nejenom s třídním učitelem, ale také s ostatními učiteli, proběhne i ocenění žáků za jejich chování, spolupráci, výsledky apod. V letošním roce se s námi rozloučilo 39 deváťáků ve dvou třídách.
Jana Pekařová, jana.pekarova@zsskalova.cz

Loučení s deváťáky na „chapajdě“

SLAVNOSTNÍ OBĚD
Letos jsme měli v devítkách 70 žáků. Od Vánoc se soustřeďovali na přijímací zkoušky, pak přišly taneční a závěr školního roku se koná ve znamení týdenních výletů. K deváťákům máme velkou důvěru, vždyť jsme některé měli ve škole i celých devět let, skoro polovina přichází do šestek z okolních obcí. Jsou to v drtivé většině slušní, vychovaní, skoro dospělí lidé, kteří náš přístup vždy ocení. Letos byla v červnu 9. A týden na kolech na Čížovce, 9. B splouvala týden Vltavu z Vyššího Brodu do Boršova a 9. C týden poznávala kraj kolem Máchova jezera.
Předposlední den ve škole se pak žáci z devítek rozloučí s druhým stupněm, předvedou půlhodinové vystoupení v plné školní tělocvičně a předají žezla svým nástupcům z osmých tříd. Je to vždy veliká show, děti se loučí i s učiteli a předávají jim malé dárky.
Poslední školní den pak vše vyvrcholí. V 9.00 hodin se sejdeme se všemi ve slavnostně vyzdobené školní jídelně. Přijdou i hosté ze školské rady, vedení města a spolku rodáků. Na úvod zahrají kytaristé. Všichni žáci jsou v oblecích a šatech, třídní učitelé zhodnotí své třídy, zavzpomínají na krásné společné chvíle. A žáci poděkují učitelům za vše, co pro ně udělali. Pak se všichni (většinou dojatí přítomní) usadí ke slavnostnímu obědu.
Je až neuvěřitelné, že skoro všichni absolventi v průběhu dalšího školního roku ve škole zastaví, počkají na přestávku, prohodí pár slov s učiteli a zavzpomínají. Někdy přicházejí i s kytičkou v ruce.
Jaromír Frič, ředitel školy, reditel@2zs-turnov.cz

JAK ŽIŽKOVKA VYPOUŠTÍ SVÉ DEVÁŤÁKY Z HNÍZDA
Konec školního roku je mezi žáčky a studenty deset měsíců očekávanou událostí. Loučení se školou je slavnostní a naprostou většinu dětí nijak nermoutí.
Jiné je to ovšem v devátém ročníku. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek začínají deváťáci žít v jiném světě. Ve světě slávy, splněných přání, očekávání lepšího života na střední škole. Někdo to pojme jako počátek dlouhé dovolené.
Bez ohledu na pocity a stavy deváťáků po přijímačkách je však čeká událost, na kterou nikdo z nich není připraven. A to je loučení. Loučení se „spolubojovníky“ z lavic, s těmi, kdo nad nimi neustále bděli – s učiteli, se školou, která – ač to někdy vnímali jinak – byla jejich útočištěm a druhým domovem. Toto vše si většinou začínají uvědomovat až ve druhé polovině června.
A jak to chodí na Žižkovce? Prvním krokem k rozloučení je sportovní kurz. Devítky „sporťák“ absolvují v červnu. Zde si všichni intenzivně uvědomují, že v tomto kolektivu se už nikdy nesejdou. Sportují a hlavně hodně debatují, vzpomínají, hodnotí. Učitel tiše sleduje, jak ze včerejších puberťáků vykukují téměř dospěláci. S nadhledem hodnotí život kolem sebe, mají jasné představy o své budoucnosti.
Potom nadcházejí přípravy na zakončení. Kromě běžného shonu na konci každého roku přichází i velká příprava rozloučení. Na řadu přicházejí znalosti a dovednosti ze slohových hodin – žáci si připravují proslovy. K tradici Žižkovky patří, že každá třída po oficiálním zhodnocení školní docházky a rozdání vysvědčení a pamětních listů připraví pro všechny své učitele neformální setkání – proslovy, kytičky, poděkování. Slzám dojetí se neubrání učitelé ani děti. Nastává jeden z vzácných okamžiků, kdy je všem zúčastněným jasné, že veškeré devítileté počínání mělo smysl a splnilo svůj účel. Letos vylétne z rodného hnízda Žižkovky šedesát šest deváťáků.
Silvie Stříbrná, zástupce ředitele ZŠ Turnov, Žižkova, silvie.stribrna@zsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.