LISTOPAD 1989 – 2019

0

Zhruba stovka lidí se vydala v pátek 15. listopadu vpodvečer na lampionový průvod napříč Kacanovy od Hotelu Králíček po zdejší kulturní dům a Tibetský altánek. Po cestě si mohli děti a dospělí v kostce připomenout významné události z naší historie od roku 1939 do dnešních dnů. Zastavili se zejména u významných mezníků našich dějin, jako byly roky 1945, 1948, 1968, 1977 a 1989 a ve svobodných letech hlavně u dat přijetí do EU a NATO. V závěru setkání promluvil Ivan Gabal, jeden ze zakladatelů Občanského fóra a blízký spolupracovník Václava Havla. Ten naši současnost shrnul především do nutnosti zachování právního státu, který zatím podle něho v naší zemi funguje. Jako výzvu pro dnešek vyzdvihl především dění v okolním světě. „Dlouhé období, kdy jsme si mysleli, že liberální vnitřní poměry našeho státu nám zajišťují instituce zvenčí, končí. Letos jsem si prvně uvědomil, že NATO není nesmrtelné, a že se nám to hodně klíží především ze strany Turecka, ale i USA. Řadu věcí jsme považovali za danost, nemusí to tak být, proto se domnívám, že to, před čím nyní stojíme, je začít si dělat starost o vnější rámec naší demokracie, abychom mohli zachovat liberální poměry uvnitř.“

Průvod v Kacanovech

Hovoří Ivan Gabal

V neděli 17. listopadu se asi tři stovky lidí sešly v 17.00 hodin na turnovském náměstí v místech, kde v listopadu 1989 stávala legendární multikára, ze které mluvili tehdejší řečníci, třeba bývalý starosta Václav Šolc.
Přítomné přivítal dnešní starosta Tomáš Hocke. Ten zdůraznil především potřebu naši demokracii každodenně bránit. Vystoupili i další řečníci, kteří se vyjadřovali k událostem před 30 lety a také k naší současnosti – Petr Haken, Ivan Kunetka, Daniela Weissová, Ondřej Halama, Milan Brunclík, Eva Kordová a další. Na toto neformální setkání navázal od 18.00 hodin slavnostní večer v divadle.

Setkání na turnovském náměstí

Kunetka, Weissová, Haken a Hocke

Eva Kordová a Milan Brunclík

V jeho rámci starosta města udělil dvě medaile za osobní statečnost a za práci ve prospěch demokracie v naší zemi. Získali ji občanský aktivista Karel Šírek a novinář Jindřich Šídlo (Seznam.cz), kterého s Turnovem pojí rodinné vazby.
Následovala panelová diskuze s názvem „30 let od sametu – a co dál“? Diskutovali: Taťána le Moigne, ředitelka české, maďarské, rumunské a slovenské pobočky společnosti Google, Petr Kratochvíl, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Diskuzi moderoval Petr Vizina.
V druhé polovině večera přítomní zhlédli umělecké pásmo věnované událostem sametové revoluce. V něm se prolínala hudba s tancem, cílem bylo netradičním způsobem představit klíčové momenty na cestě ke svobodě. Účinkovali: Jana Kubánková – housle, Daniel Mikolášek – bicí, Bohemia Saxophone Quartet, Šimon Kubáň a Jaroslava Janečková – tanec, IMUZA Company pod vedením Martina Hyblera.

Medaili starosty získal Karel Šírek

Následná panelová diskuze za moderování Petra Viziny

JAK ŠEL V TURNOVĚ LISTOPAD 1989
* Pátek 17. 11. Večer se v Praze koná demonstrace, která zahájí dlouho očekávané společenské přeměny v zemi, Turnov však žije obvyklým poklidným pátečním životem. Až na Bukovinu u Dolánek. V sále zdejší hospody ten večer vystupuje Vašek Souček a písničkář Jan Nedvěd. Atmosféra byla vynikající, protirežimní narážky byly již naprosto otevřené.
* Sobota 18. 11. Od 20.00 hodin je na Střelnici countrybál. V pozdním večeru sem přicházejí lidé, kteří se vrátili z divadelního představení v Liberci. „Nehrálo se, diskutovalo se o tom, jak v pátek večer policajti zbili studenty na Národní třídě v Praze,“ říkají. Pro hodně lidí v sále je to první informace o tom, že se něco děje. Před půlnocí se dokonce drží minuta ticha za zbité studenty.
* Neděle 19. 11. Na veřejnost prosakují první informace o dění v Praze, lidé poslouchají hlavně vysílání Svobodné Evropy. Mluví se především o tom, jestli byl, nebo nebyl na Národní třídě jeden ze studentů zabit. Lidé v Praze na to místo nosí květiny. Až později se ukáže, že to byla dezinformace. Jinak je v Turnově ještě ten den klid.
* Pondělí 20. 11. Ve městě se objevily první letáky, hlavní výlepní plocha je ve výloze prodejny nábytku na náměstí (dnes výloha OD Helia), v podvečer se tady konalo první improvizované setkání.
* Úterý 21. 11. První podvečerní větší manifestace na náměstí na podporu studentů. Nejde o žádnou masivní účast, lidé mají většinou obavy, jak vše dopadne…
* Středa 22. 11. Další shromáždění na náměstí, kam již přichází víc a víc lidí. Nyní se setkání na náměstí konají v podvečer každého dne. Jako improvizovaná tribuna slouží korba multikáry, řečníci mluví do megafonu.

Generální stávka 27. listopadu 1989, turnovské náměstí

 

* Čtvrtek 23. 11. V podvečer se vrací Ivan Kunetka z Prahy, kde se v divadle Disk v Karlově ulici zúčastnil shromáždění, kde byla zdůrazňována nutnost rychlého zakládání skupin Občanského fóra v menších městech a obcích. OF bylo založeno v Turnově ještě ten večer po 23. hodině.
* Pátek 24. 11. Místní OF se registruje v Koordinačním centru v Praze, byly zahájeny podpisové akce, shromáždění na náměstí začínají vždy v 16.00 a 20.00 hodin, úzce na nich spolupracují studenti vysokých škol z Liberce a Ústí nad Labem, ten den také došlo k navázání spolupráce se stávkovými výbory, které začínají vznikat v turnovských podnicích. Večer lidé na náměstí jásali – Jakeš odstoupil z funkce generálního tajemníka KSČ, lidé začínají věřit, že tentokrát už půjde o opravdové změny.
* Neděle 26. 11. V podvečer byla na náměstí mohutná manifestace. Po jejím skončení se sešel štáb OF k poradě, jak co nejlépe zabezpečit generální stávku. Na poradě byly sestaveny požadavky, se kterými se v pozdních večerních hodinách zástupci OF odebrali na městský národní výbor, kde v té době probíhala schůze Městského výboru KSČ.
* Pondělí 27. 11. Generální stávka. Na náměstí byly odpoledne tisíce lidí (asi nejvíc v novodobé historii města), jako čestný host přečetl přítomným programové zásady OF Jiří Kantůrek, jedna z vůdčích osobností Pražského jara, disident a budoucí ředitel České televize. Atmosféra na náměstí byla vynikající. Týž den se v turnovském kině na Trávnicích od 16.00 hodin konalo první diskusní shromáždění. Další podobné setkání v kině se konalo ve čtvrtek 30. listopadu a do konce roku 1989 ještě třikrát. Výtečně je moderoval tehdejší učitel hotelové školy Jiří Studený, sál starého kina byl vždy nabitý k prasknutí.
* Pondělí 4. 12. KC OF v Turnově oficiálně doporučilo stávkovým výborům zdejších podniků, aby nekompromisně požadovaly splnění studentských požadavků, odchod zdiskreditovaných členů KSČ, poslanců lidosprávy ad.
* Po celý prosinec 1989 byl vyvíjen tlak na odstoupení vedoucích představitelů města, nakonec odstoupila celá rada MěNV a bylo třeba urychleně hledat náhradu, hlavně však morální osobnost, která by se mohla do čela města postavit a požívala vážnosti a důvěry občanů.
* Čtvrtek 25. ledna 1990. Byla zvolena nová rada MěNV v čele s novým předsedou JUDr. Václavem Šolcem.
(Text vznikl za spolupráce pamětníků a přímých účastníků dění u příležitosti 20. výročí listopadu 1989.)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.