Žádost o vytvoření společného školského obvodu spádové školy

0

Turnovští radní neschválili žádost o vytvoření společného školského obvodu pro II. stupeň základní školy s obcí Mírová pod Kozákovem.
Dne 14. září 2021 byla na podatelnu MěÚ v Turnově doručena žádost starosty obce Mírová pod Kozákovem o vytvoření společného školského obvodu. Starosta žádá o uzavření dohody pro žáky ze ZŠ v Bělé s jednou nebo více základními školami v Turnově. ZŠ Bělá poskytuje vzdělání pouze na I. stupni základní školy, následně žáci přestupují na jiné školy v okolí poskytující vzdělání i na II. stupni základní školy (jedná se obvykle zejména o turnovské ZŠ zřizované městem Turnov).
K vyhovění žádosti je třeba zohlednit kapacitu turnovských základních škol, kdy je třeba respektovat zejména prostorové možnosti škol. Přestupy na II. stupeň se týkají také ZŠ Mašov a dalších okolních prvostupňových škol. Zároveň je třeba uspokojit poptávku pro přijetí k základnímu vzdělávání (1. ročník) u všech spádových turnovských dětí. Při počtu přestupujících žáků do 6. ročníku ředitelé mají danou možnost, kolika žákům mohou povolit přestup. Tato možnost se odvíjí od počtu žáků stávajících 5. tříd na dané škole, od prostorových a personálních možností školy (kolik tříd reálně lze naplnit) a od celkové kapacity školy.
(Zdroj: zápis ze schůze rady města)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.