Ulice B. Němcové je hotová, na řadě je Markova ulice

0

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové ve vilové čtvrti u nádraží byla zahájena v červnu letošního roku a ukončena byla na konci listopadu.
Komunikace v délce 447 metrů byla rozdělena na tři stavební úseky. A to Fučíkova – Nerudova, Nerudova – Svatopluka Čecha a Svatopluka Čecha – Ohrazenice. VHS Turnov zde nejprve provedlo rekonstrukci vodovodu a kanalizace (1. Jizerskohorská stavební společnost) za cenu 7,9 milionů korun bez DPH. Následně město Turnov zrekonstruovalo komunikaci, parkovací zálivy, jednostranný chodník, veřejné osvětlení i konečné úpravy zeleně. Nový asfaltový povrch provedla firma COLAS CZ. Během stavby městu Turnov vznikly vícepráce za 0,5 milionu korun, které spočívaly v rozšíření parkovacích míst pomocí dlažby. Vydlážděno bylo i separační místo tříděných odpadů. Město Turnov zaplatilo za rekonstrukci celkem 11,5 mil. Kč včetně DPH.

Markova ulice
Zastupitelé města na svém listopadovém zasedání odsouhlasili záměr rekonstrukce další ulice na druhé straně města. Bude se jednat o rekonstrukci Markovy ulice, a sice v úseku od křižovatky ulic Markovy a A. Dvořáka po křížení ulice Markovy a Mariánského náměstí.
Komunikace zůstane v celém úseku obousměrná se základní šířkou mezi obrubami šest metrů. V rámci úprav bude stávající komunikace rozšířena tak, aby v případě potřeby, tj. odstavení jediné hlavní průjezdné komunikace středem města (ul. 5. května a Hluboké), bylo možné dočasně tuto komunikaci využít pro odklonění dopravy a tím zabránit neprůjezdnosti středu města. Úsek od Mariánského náměstí k náměstí Českého ráje zůstane šířkově zachován bez úprav s jednosměrným provozem.
V prostoru u Kulturního centra Střelnice se předpokládá zrušení autobusové zastávky, původní autobusový záliv bude upraven pro možnost parkování osobních vozidel. Tři nová stání budou vyhrazena pro vozidla zásobování.
Součástí projektové dokumentace je i rekonstrukce stávajících chodníků podél komunikace. Předpokládané náklady projektu jsou ve výši Kč 9 mil. Kč s DPH. Město bude žádat ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace. Stavební práce by měly proběhnout pravděpodobně až v roce 2022.
(TvA s využitím TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.