Regenerace sídliště Přepeřská, nové zpracování studie

0

Radní města schválili uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování architektonických studií regenerace sídlišť Výšinka a Přepeřská s firmou AND Praha.
Na část týkající se regenerace sídliště Přepeřská byl uzavřen dodatek, kterým byl prodloužen termín ukončení zakázky do konce února t. r. z důvodu posunu veřejného projednání v souvislosti s pandemií covid-19. Bohužel ani v nově naplánovaném termínu nebylo veřejné projednání studie z důvodu vládních opatření souvisejících s pandemií uskutečněno. Proto byly na sídliště umístěny velkoplošné panely se zpracovanou studií a občané byli vyzváni k zaslání svých připomínek.
Ze všech připomínek vzešel jednotný názor na zpracovanou studii – občanům se nelíbila a žádají její přepracování. Hlavním problémem z jejich uživatelského pohledu bylo nevhodné umístění hřiště mezi domy, stále nedostatečné parkovací plochy a s tím související malý rozsah řešeného území. Požadují, aby hřiště bylo umístěno za poslední dům čp. 1804 směrem k Přepeřím (vedle stávajícího dětského hřiště). Požadují ve studii využít i plochy kolem stávajících patrových garáží, kam by mělo být rozšířeno parkování a vyřešeno veřejné osvětlení. Navrhují demolici kotelny a novou plochu rovněž využít na parkování. Tyto jejich požadavky jsou dle názoru radních města naprosto zásadní a z uživatelského komfortu oprávněné, ale prostorově zasahují již za původně stanovenou hranicí území, která byla pro zpracování studie vymezena. Proto byli osloveni zpracovatelé studie, aby předložili cenovou nabídku na rozšíření řešeného území regenerace sídliště Přepeřská.
(Zdroj: zápis ze schůze RM)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.