Regenerace panelového sídliště u nádraží

0

Od roku 2009 město Turnov připravuje na základě výsledků ankety s občany projektovou dokumentaci na úpravy v sídlišti, spočívající v rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci komunikací, úpravě oddychových ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení a rekonstrukci zeleně. Zpracovaná projektová dokumentace obsahuje rozdělení akce na celkem pět etap. V únoru 2011 bylo na stavbu vydáno stavební povolení. Počátkem roku 2011 byla zpracována prováděcí dokumentace na I. etapu a zároveň požádáno Ministerstvo místního rozvoje ČR o dotaci. Předpokládaný projektovaný investiční náklad této etapy byl 9,2 mil. Kč. V průběhu května nám bylo oznámeno, že výše uvedená akce byla vybrána pro poskytnutí dotace ve výši 4 mil. Kč. Po schválení radou a zastupitelstvem města proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce, kterým se stala firma Silnice Jičín, a.s., za 7,9 mil. Kč. V současné době probíhá odvolací lhůta. Předpokládaný termín realizace I. etapy je 15. srpna až 31. října. Realizace dalších etap by měla následovat dle možnosti přidělení dotačních prostředků a finančních možností města. (Zdroj: Josef Kobosil, investice odboru správy majetku)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.