Liberecký kraj podpoří projekty v oblasti ochrany životního prostředí

0

V průběhu února 2018 mohou obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby zažádat Liberecký kraj o dotaci na projekty v oblasti ochrany životního prostředí, ekologické výchovy a dlouhodobé práce s mládeží. V Dotačním fondu Libereckého kraje je k dispozici celkem 5,4 milionů korun. Maximální výše finanční podpory pro jeden subjekt je 150 tisíc korun. „Prostřednictvím Dotačního fondu Libereckého kraje chceme podpořit zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně přírody, činnost záchranných stanic a útulků pro zvířata v nouzi i údržbu a obnovu drobných památek v krajině,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen Rady Libereckého kraje za resort životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.
V oblasti ekologické výchovy a osvěty budou finance zaměřeny na podporu škol, informačních středisek, publikační činnosti a osvětových akcí pro veřejnost či dlouhodobé práce mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody.
Dotace budou poskytovány do 70 % způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně do výše 150 tisíc korun. Termín realizace podpořených aktivit je od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019.
„Příjem žádostí bude probíhat od 1. do 28. února 2018. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu, jejichž jména najdete v programových výzvách,“ doplnil Jiří Löffelmann.
Ve snaze o snížení administrativní zátěže pravidelných žadatelů je od letošního roku možné k žádosti přiložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných požadovaných příloh.
Bližší informace k jednotlivým dotačním programům jsou již nyní k dispozici na dotačním webu kraje www.dotace.kraj-lbc.cz.
Filip Trdla, odborný zaměstnanec vztahů k veřejnosti, Liberecký kraj, filip.trdla@kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.