V Kacanovech se lidé naučili třídit odpad ve velkém

0

V obci vybudují nová kontejnerová stání na tříděný odpad. Potřeba zřídit prostor pro umístění kontejnerů na tříděný odpad vznikla v druhém pololetí 2016, kdy se v rámci společného projektu obce a společnosti EKO-KOM podařilo značně rozšířit počty kontejnerů na tříděný odpad. Tato snaha měla prakticky okamžitou odezvu u obyvatel. V obci se snížila produkce netříděného domácího odpadu a narostlo množství vytříděných odpadů. Jen za druhé čtvrtletí 2017 se vytřídily skoro 4 tuny skla.
V současné době jsou v obci tři stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad, která jsou umístěna na nezpevněných plochách, k tomuto účelu nijak neupravených. Na každém stanovišti jsou kontejnery na komodity: papír, sklo, plast a tetra-paky. Celkem je v obci 12 kontejnerů na tříděný odpad a využívá se maximálních četností svozů nabízených svozovou společností.
Nyní dojde k opravě těchto ploch, obci se podařilo na úpravu stání získat dotaci od Libereckého kraje ve výši 120 tisíc Kč. Veřejnou zakázku vyhrála společnost STREET s. r. o., výstavbu zahájí v druhé polovině dubna. Celkové náklady byly vyčísleny na 411.110 Kč. „Naši občané se tak mohou těšit na bezpečnější a komfortnější stanoviště pro odkládání tříděného odpadu. Do budoucna chceme na tato stanoviště umístit i speciální konstrukce na uložení odpadu v pytlích, aby se k nim nedostala zvířata. Jsem velmi rád a zároveň hrdý na kacanovské občany, že odpad třídí a přispívají tak významně k ochraně přírody,“ uvádí Michal Nožička, starosta obce.
Jitka Lukáčová, obec Kacanovy

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.