MÍSTA PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD NEJSOU SBĚRNÝM DVOREM!

0

Město Turnov řeší opakující se nepořádek kolem separačních míst, který se často vyskytuje v mnoha lokalitách. Často také řeší černé skládky bioodpadu. Na sběrných místech jsou umístěny barevné kontejnery na papír, sklo či plast, případně také na textil a vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Občané jsou však schopni do kontejnerů, a především kolem nich, odložit téměř cokoliv, co doma nepotřebují. Například pytle se směsným komunálním odpadem, stavební suť, staré oblečení, televizory, pneumatiky, krabice se zeleninou i celé dveře nebo koberec a další věci, které se po rekonstrukci interiéru už prostě nehodí.

Pracovníci technických služeb uklízí separační místa pravidelně jednou týdně a také náhodně při vyvážení nádob. Často je to zaměstnává i nad rámec pravidelných úklidů. I tak si ostatní občané oprávněně na nepořádek stěžují. Mezi nejvíce problémové lokality patří Koňský trh, Pelešany, prostor u Billy a parkoviště U Raka. Na odkládání odpadů, které nepatří do popelnice, nebo jsou rozměrné, slouží občanům sběrný dvůr Vesecko, který má otevřeno každý pracovní den a v sobotu. Zde mohou občané města bezplatně odevzdat objemný odpad (křesla, matrace, koberce apod.), vysloužilé kompletní elektrospotřebiče, zářivky, úsporné žárovky, baterie, použitý fritovací olej, ale například i obaly od barev a další složky nebezpečného odpadu.

Občané vytváří skládky odpadů i v centru města a na dalších místech. Například Na Lukách či podél malé Jizery se během letní sezony pravidelně objevují hromady posekané trávy a dalšího odpadu ze zahrad. Bioodpad, komunální odpad, pneumatiky, objemný odpad i stavební odpad se opakovaně objevují v prostoru za průmyslovou zónou Vesecko a za Pivovarem Malý Rohozec směrem na Ohrazenice. Situace je zarážející, když občané Turnova mají v současnosti k dispozici kompostárnu bioodpadu, kam mohou zdarma přivážet odpady ze zeleně a zahrad.

Místa, kde k nepořádku dochází opakovaně, jsou monitorována. Pachatelům hrozí pokuta až do výše 50.000  korun. Žádáme všechny obyvatele Turnova, aby na venkovních prostranstvích dodržovali pořádek. Všichni chceme žít v prostředí, za které se nemusíme stydět. Děkujeme!
Klára Preislerová, mluvčí města Turnov, k.preislerova@mu.turnov.cz

* Provozní doba sběrného dvora v období březen až říjen: pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hodin, sobota 9.00 – 12.00 hodin.
* Provozní doba kompostárny v období duben až říjen: pondělí a středa 13.00 – 17.00 hodin, pátek 13.00 – 18.00 hodin, sobota 9.00 – 15.00 hodin.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.