MĚSTSKÁ POLICIE V TURNOVĚ SLOUŽÍ SVÝM OBČANŮM JIŽ DVACET LET

0

Dvacáté výročí své působnosti oslavila v prosinci 2012 Městská policie Turnov. Ke kulatému jubileu dostali městští strážníci na začátku loňského roku i odpovídající zázemí v podobě nové služebny v budově bývalého sirotčince, později internátu ve Skálově ulici čp. 466.Městská policie v Turnově byla založena v roce 1992. Historicky první služebna sídlila v budově kulturního domu Střelnice. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci tohoto zařízení byla služebna přestěhována do domu čp. 68 ve Skálově ulici. Tato nemovitost však dlouhodobě potřebám městské policie nevyhovovala.

Od února loňského roku je novým sídlem městské policie budova ve Skálově ulici čp. 466. Po odstěhování internátu a školní kuchyně zde zůstaly nevyužité prostory a pro potřeby městské policie se jevily jako vhodná alternativa. Náročné stěhování a vybudování odpovídajícího zázemí (šatny apod.) provedli městští strážníci víceméně svépomocí. Věříme, že toto místo, které je v dosahu centra města a má i lepší možnost parkování, bude do budoucna stabilnější než předcházející adresy.

Několik zajímavostí, které se týkají rozvoje turnovské městské policie:

Při jejím založení působilo v Turnově 6 strážníků včetně velitele. Během dvaceti let se ve službách ve prospěch turnovských občanů vystřídalo celkem 46 strážníků. Nyní je v pracovním poměru 18 strážníků, z toho dvě ženy. Současným velitelem je Luboš Trucka, který ve své funkci nahradil Bohuslava Šlamboru.
V roce 2004 byla instalována první bezpečnostní kamera, tzv. kamerový bod, a to na náměstí Českého ráje. V současné době je po Turnově umístěno jedenáct kamerových bodů.

V roce 2009 došlo novelou zákona o obecní policii ke značnému rozšíření pravomocí městské policie, jedná se zejména o řešení veřejného pořádku, dopravy, přestupků (měření rychlosti apod.). Od roku 2012 přibyla i kontrola heren a kasin na území města. Vše souvisí s tendencemi státu přesouvat stále více agend na města.
Řada lidí vnímá městskou policii spíše jako represivní složku. V posledních letech se však na služebnu městské policie, která je pro své občany k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, obrací stále více občanů se žádostí o pomoc a radu, jak řešit svou tíživou či nepříznivou situaci a tento trend každoročně narůstá. Dle statistik se například v roce 2006 prostřednictvím telefonátů na městskou policii obrátilo s prosbou o pomoc v průměru 30 osob měsíčně. V roce 2012 se jejich počet vyšplhal na 658 telefonátů za jeden měsíc!

Neméně důležitou a velmi záslužnou službou, kterou naši městští policisté vykonávají, je i prevence kriminality.  V průběhu roku pořádají přednášky pro různé rizikové skupiny obyvatelstva, které mají za cíl především prevenci trestné činnosti, seznámení s možnými rizikovými situacemi a způsobem, jak na ně reagovat. Jedná se o mládež, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Nezbývá, než popřát naší turnovské městské policii a všem jejím strážníkům všechno nejlepší k významnému výročí, které letos oslavili, dobré vztahy na pracovišti, výbornou kondici při ochraně našich obyvatel, mnoho úspěchů při řešení a snižování kriminality v našem městě. Zároveň vzrůstající důvěru Turnovanů a návštěvníků města. Zkrátka, aby byl Turnov bezpečným místem pro život.

Kateřina Doubravová, kancelář tajemníka, MěÚ Turnov, k.doubravova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.