GREENWAY JIZERA: STAVBA BUDE ZAHÁJENA

0

Po letech příprav konečně přichází pomyslný „den D“. V nejbližších dnech bude předáno staveniště a na jaře začne stavba prvního většího úseku Greenway Jizera mezi Dolánkami a Líšným. Ta naváže na již dokončený úsek z turnovských Trávnic do Dolánek. Na stavbu je vydáno stavební povolení, na realizaci získalo Sdružení Český ráj dotaci z operačních programů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vybráni byli již i dodavatelé nezbytných činností, jedná se o zajištění autorského dozoru a zpracování prováděcí dokumentace (Nýdrle – projektová kancelář spol. s r.o.), technický dozor investora (Profes projekt spol. s r.o.) a konzultační a zadavatelské služby, komplexní management a administrace projektu (Compet Consult s.r.o.).

V neposlední řadě byl v rámci otevřeného podlimitního řízení vybrán zhotovitel stavby. Mezi 14 uchazeči byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti SDS EXMOST s cenou 23,4 mil. Kč (bez DPH). Smlouva o dílo byla podepsána v listopadu. Na základě výběrových řízení a souvisejících změn rozpočtu mohla být upravena výše předpokládaných uznatelných nákladů na zhruba 33,4 mil. Kč z původních 40,8 mil. Kč. Nejvyšší položkou jsou náklady na stavební práce ve výši 27,5 mil. Kč (vč. DPH). Mezi uznatelné náklady dále patří například inženýrská činnost, vybavení stezky (mobiliář, informační systém a dopravní značení), publicita a propagace. K tomu je nutné počítat s dalšími náklady neuznatelnými (zajištění úvěru a splátky úroků, mzdové výdaje nebo případné vícenáklady).

Připomeňme, že kromě stezky pro cyklisty a pěší – včetně dvou nových mostů u Malé Skály a úpravy lávky na železničním mostě v Rakousích – je součástí projektu turistický mobiliář, informační systém, dopravní značení a tvorba a propagace nové turistické nabídky. Realizace takového projektu není pro subjekt velikosti a charakteru Sdružení Český ráj možná bez využití revolvingového úvěru. Valná hromada sdružení schválila otevření úvěru s maximálním úvěrovým limitem 15 mil. Kč a celkovým součtem čerpání odpovídajícím rozpočtu projektu. Žádost o ručitelské prohlášení za úvěr byla předložena turnovskému zastupitelstvu, které ji bude schvalovat na svém prosincovém zasedání.

Vlastní stavba bude zahájena v prosinci přípravou a předáním stanoviště. První úsek stezky mezi Malou Skálou a Líšným by měl být dokončen v květnu 2012, celý zmíněný úsek stezky pak v létě 2013.

Sdružení Český ráj je koordinátorem projektu Greenway Jizera. Záměrem je do konce roku 2015 vybudovat zhruba 190 kilometrů dlouhou páteřní cyklostezku v těsné blízkosti Jizery s minimálním převýšením. Stezka povede od pramene Jizery s napojením na polské cyklotrasy a bude pokračovat až po soutok s Labem v Lázních Toušeň a dále až do Prahy, kde se napojí na transevropské cyklostezky.

(Zdroj: TZ Sdružení Český ráj)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.