DEN PAMÁTEK V TURNOVĚ A ROZDĚLENÍ PENĚZ NA JEJICH REGENERACI

0

V roce 1982 Mezinárodní rada pro památky navrhla slavit Mezinárodní den památek. O rok později se UNESCO usneslo, že se bude slavit 18. dubna. Tento den nabízí příležitost téma ochrany historicky cenných památek více zviditelnit. V letošním roce odbor školství, kultury a sportu turnovské radnice v rámci Dne památek uspořádá prohlídku budovy městského divadla. Budova divadla bude kvalifikovanými průvodci prezentována jednak jako historická stavba (z roku 1874), jednak jako fungující divadlo s jevištěm, hledištěm, zákulisím a všemi technickými vymoženostmi. Součástí prohlídky bude vystoupení Divadelního spolku Antonín Marek. Na prohlídku si vyčleňte zhruba hodinu. To vše v pondělí 12. dubna. Dopoledne je rezervováno pro návštěvy škol, prohlídky pro veřejnost proběhnou odpoledne a začínají ve 14.00, 15.00 a v 16.00 hodin.

S Dnem památek přímo souvisí i jejich opravy. V historickém jádru Turnova byla památková zóna vyhlášena v roce 1990. Stát, resp. Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace městských památkových zón, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.

Pro letošní rok ministerstvo kultury Turnovu přiznalo v rámci tohoto programu 1095 tis. Kč. Tyto prostředky musí být rozděleny podle zásad programu, ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl města a podíl příspěvku z programu regenerace. Příspěvek lze poskytnou pouze na objekty, které se nacházejí v městské památkové zóně.

Pro letošní rok byla v rámci programu regenerace vybrána sanace soklového zdiva kostela sv. Mikuláše. Vlastník – Římskokatolická církev – do opravy ze svého vloží 157 tisíc Kč, město z rozpočtu 313 tisíc, příspěvek z programu regenerace je 1095 tis. Kč.

n201004081836_zap_117_010_mikulasKostel sv. Mikuláše je v písemných pramenech poprvé zmiňován v roce 1357. Na jeho obnovu byla firmou GIRSA AT s.r.o. vypracována koncepce záchrany a památkové obnovy exteriéru. Opravy byly rozděleny do tří etap. První etapou je sanace soklového zdiva, která bude uskutečněna v letošním roce. Druhá etapa zahrnuje obnovu první poloviny pláště, včetně revize části zastřešení, obnovu říms, obnovu omítkových vrstev fasád a obnovu výplní otvorů. Třetí etapa zahrnuje obnovu druhé poloviny pláště, včetně revize zbytku zastřešení, obnovu omítkových vrstev fasád, obnovu výplní otvorů. Tyto etapy budou realizovány v příštích letech podle finančních možností.

(Zdroj: Odbor školství kultury a sportu MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.